polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 91 nr 1 (1984)
Found : 255
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 1 (1991), Listy do redakcji

Jaskuła, Roman (1940- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 1 (1991), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 1 (1991), In memoriam

Serczyk, Władysław Andrzej (1935-2014)

Keywords: History [KABA] , Łukawski, Zygmunt (1932-1989) , Łepkowski, Tadeusz (1927-1989)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 93 nr 1 (1986), Listy do redakcji

Czepulis-Rastenis, Ryszarda (1928-1994)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pisma Lwa Trockiego w Polsce międzywojennej

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: Trockij, Lev Davidovič (1879-1940) - political and social thought , Trotsky, Leon, 1879-1940 - influence , communism - Poland - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 1 (1991), Kronika

Kołodziejczyk, Arkadiusz (1957-2011)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 1 (1991), Recenzje

Dalewski, Zbigniew (1962- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Watykan wobec ostatniego bezkrólewia

Łukowski, Jerzy Tadeusz

Keywords: Poland 18th c. , interregnum 18th c. , Vatican politics 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Uposażenie i organizacja zakonu templariuszy w Polsce do 1241

Goliński, Mateusz (1960- )

Keywords: Poland 13th c. , Knights Templar

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Acta Poloniae Historica

Keywords: Poland - history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kaznodzieja i słuchacze : Wincenty Ferrer (1350-1419) w ocenie swego audytorium

Dobrowolski, Paweł T. (1954- )

Keywords: Vincent Ferrer (Saint.; ca 1350-1419) , preaching - Middle Ages , sermons. Latin - history and criticism , sermons, Medieval - history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Opcja grodzieńska

Kądziela, Łukasz (1955-1997)

Keywords: Poland 18th c. , Grodno Sejm , Polish-Lithuanian Commonwealth

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom Tadeusza Kutrzeby i Stefana Mossora

Stawecki Piotr (1930- )

Keywords: Kutrzeba, Tadeusz (1876-1946) , Mossor, Stefan (1896-1957) , Poland 1900-1945 , Strategy 1900-1945 , Defense 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography