polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce
Found : 73
View:
1. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T.1 z.1, A - Actor

Keywords: Język łaciński -- słownictwo -- 10-16 w.[JHPBN] , Słowniki łacińsko-polskie [JHPBN]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 8 z. 5 (67), Sagitto - Scriniolum

Keywords: Język łaciński -- słownictwo -- 10-16 w. [JHPBN] , Słowniki łacińsko-polskie [JHPBN]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 1 z. 2, Actoratus - aequatio

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 7 z. 7 (58), Praelargus - Primatiatus

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 7 z. 5 (56), Plaga - Possessionatus

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 7 z. 4 (55), Persuasibilis - Plaga

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 7 z. 2 (53), Patellator - Perdecet

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 7 z. 3 (54), Perdecet - Parsuadeo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 7 z. 6 (57), Possessionatus - Praelargus

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 7 z. 10 (61), Protectio - Quaero

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 8 z. 1 (63), Rabalipton - Reddo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 8 z. 2 (64), Reddo - Remuneratio

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 7 z. 1 (52), Pabulamen - Patella

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 7 z. 11 (62), Quaero -Quout + Addenda do tomów I-VIII

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. T. 3 z. 8 (26), Entafilon - exactionalis

Find similar objects  |  Add to bibliography