polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 92 nr 1 (1985)
Found : 192
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 92 nr 1 (1985), Przeglądy- Polemiki- Propozycje

Grimsted, Patricia Kennedy (1935- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 92 nr 1 (1985), Kronika

Borodziej, Włodzimierz (1956- )

Keywords: history - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny. R. 92 nr 1 (1985), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 92 nr 1 (1985), In memoriam

Nicieja, Stanisław Sławomir (1949- )

Keywords: History [KABA] , Gębarowicz, Mieczysław (1893-1984) , Paszuto, Władimir T. (1918-1983) , Płocha, Józef (1923-1984) , Więckowska, Helena (1897-1984)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 92 nr 1 (1985), Recenzje

Tygielski, Wojciech (1953- )

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kapitał amerykański w Polsce w okresie międzywojennym

Małecka, Teresa (1947-)

Keywords: Poland (Second Polish Republic) , economic situation , American loans

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Walka polityczna w województwach małopolskich w roku 1708

Kriegseisen, Wojciech (1955- )

Keywords: Poland 18th c. , Lesser Poland , Great Northern War (1700-1721) , Swedish-Polish wars , political parties , Stanisław Leszczyński (King of Poland ; 1677-1766)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

W kręgu Maurycego Mochnackiego

Zajewski, Władysław (1930-)

Keywords: Mochnacki, Maurycy (1803-1834) , Poland - 1831-1832 (November Uprising)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 92 nr 4 (1985), Listy do redakcji

Nurek, Mieczysław (1945- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Atlas historyczny Polski - Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Mapy szczegółowe XVI wieku

Keywords: Poland -- Maps -- 16th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Acta Poloniae Historica

Keywords: Poland - history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography