polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 92 nr 3 (1985)
Found : 50
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 92 nr 3 (1985), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Zamojski, Jan Eugeniusz (1925-2014)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 92 nr 3 (1985), Kronika

Skrzypek, Andrzej (1944- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny. R. 92 nr 3 (1985), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Opinia szlachecka o gwardii królewskiej w latach 1632-1668

Nagielski, Mirosław (1952- )

Keywords: Poland - armed forces - 17th c. , Poland - armed forces - 17th c. - public opinion , nobility - political activity - Poland - 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Między kulturą ludową a drobnomieszczańską : narodziny kultury robotniczej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku

Żarnowska, Anna (1931-2007)

Keywords: Poland 19th, 20th c. , Polish working class , working class - Poland 19th c., 20th c. , labour movement , popular culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Elekcje wazowskie w Polsce : stosunek szlachty do instytucji okresu bezkrólewia

Opaliński, Edward (1950- )

Keywords: Poland 16th, 17th c. , interregnum , nobility

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 92 nr 3 (1985), Recenzje

Skupieński, Krzysztof (1951- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

"Krzywoprzysiężca Władysław" w opinii potomnych

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: Poland 15th c. , Władysław III of Varna (King of Poland and Hungary ; 1424-1444) , Polish-Turkish wars , Battle of Varna (1444)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O roli i kierunkach działalności Dezyderego Chłapowskiego (na marginesie poświęconych mu ostatnio biografii)

Molik, Witold (1949- )

Keywords: Chłapowski, Dezydery Adam (1788-1879) - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bułgaria wobec napaści III Rzeszy na Jugosławię i Grecję w 1941 R. : uwarunkowania historyczne

Znamierowska-Rakk, Elżbieta

Keywords: World War, 1939-1945 - Balkan Peninsula , Second World War , Germany 20th c. , Bulgaria 20th c. , Yugoslavia 20th c. , Greece 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

O studiach nad urzędnikami średniowiecznymi w Polsce

Matuszewski, Jacek S. (1946-)

Keywords: Poland , Middle Ages , officials registers , Łęczyca County , Sieradz County

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939

Keywords: Poland - 1914-1918 - periodicals , Poland - 1914-1939 (Second Polish Republic) - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu II wojny światowej

Keywords: World War (1939-1945) - Poland - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polska Ludowa : materiały i studia

Keywords: Poland - 1945- - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography