polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 98 nr 4 (1991)
Found : 300
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny. R. 98 nr 4 (1991), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 4 (1991), Listy do redakcji

Tomaszewski, Jerzy (1930-2014)

Keywords: Jews - Poland - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Publication Strony tytułowe, Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Strony tytułowe, Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Rocznik Ciechanowski jako mistyfikacja

Rutkowski, Henryk (1929- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication O drugiej repatriacji Polaków z ZSRR (1954-1959)

Skrzypek, Andrzej (1944- )

Keywords: Polish people in USSR , Polish people - Soviet Union - history - 20th c. , Polish-Soviet relations , repatriatrion

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Europa środkowowschodnia wobec "odkrycia Ameryki"

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: geographical discoveries , discoveries in geography - history - public opinion , public opinion - Central-Eastern Europe - 1500-1800

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Pacyfikał koronacyjny królów polskich

Derwich, Marek (1956- )

Keywords: coronations - Poland - Middle Ages , coronation ceremony , reliquaries

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Zasięg organizacyjny ruchu zawodowego robotników w Drugiej Rzeczypospolitej

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: Poland 1918-1939 (Second Polish Republic) , workers' movement - Poland - 20th c. , labour unions

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 4 (1991), In memoriam

Bułhak, Henryk (1930- )

Keywords: History [KABA] , Kawecka-Gryczowa Alodia (1903-1990) , Tyloch, Józef Witold , Chankowski, Stanisław (1928-1990)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 4 (1991), Recenzje

Banaszkiewicz, Jacek (1947- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Kwartalnik Historyczny R. 98 nr 4 (1991), Kronika

Główka, Dariusz

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography