polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 99 nr 1 (1992)
Found : 214
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 99 nr 1 (1992), Recenzje

Strzelczyk, Jerzy (1941- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 99 nr 1 (1992), Kronika

Sowina, Urszula (1952- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny. R. 99 nr 1 (1992), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Demokracja parlamentarna w działalności i poglądach Macieja Rataja

Kołodziejczyk, Arkadiusz (1957-2011)

Keywords: Rataj, Maciej (1884-1940) , Poland - politics and government - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Autentyczność dokumentu unii krewskiej w 1385

Koczerska, Maria (1944-)

Keywords: Poland 14th c. , Lithuania 14th c. , Władysław II Jagiełło (King of Poland ; ca 1351-1434) , Vytautas (Grand Duke of Lithuania ; 1352-1430) , Union of Krewo (1385) , Polish-Lithuanian relations

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kandydaci Piotra Kochlewskiego do nowych urzędów litewskich w 1635 roku

Rachuba, Andrzej (1951-)

Keywords: Lithuania (Grand Duchy) - 17th c. , Grand Duchy of Lithuania , Kochlewski, Piotr ( -1646) , Lithuanian officials

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Deklaracja Stanów Zgromadzonych z 5 czy 3 maja 1791 roku?

Grześkowiak-Krwawicz, Anna

Keywords: Poland 18th c. , Constitution of May 3, 1791 , Poland. Constitution, 1791

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Mnisi-rycerze-szlachta : templariusze i joannici na pograniczu wielkopolsko-brandenbursko-pomorskim

Starnawska, Maria

Keywords: templars - Poland - Middle Ages , Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta - Poland - Wielkopolska (region) - Middle Ages , Archdiocese of Gniezno , Archdiocese of Kamień , military orders , Knights of Malta , Knights Templar

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Żydzi w kulturze fin de siècl'u

Janowski, Maciej (1963-)

Keywords: Austria 19th, 20th c. , Vienna 19th, 20th c. , Jews

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wysłannicy stolicy apostolskiej w Polsce w dobie wielkiej wojny z Zakonem 1409-1411

Drabina, Jan (1939- )

Keywords: Poland 15th c. , Teutonic Order 15th c. , Polish-Teutonic wars , Polish-papal relations , Church 15th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Topografia granicy mazowiecko-krzyżackiej w świetle ugody granicznej z 1343

Kowalczyk, Elżbieta (1945-)

Keywords: Poland 14th c. , Treaty of Kalisz (1343) , Teutonic state 14th c. , Polish-Teutonic relations

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography