polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 87 nr 2 (1980)
Found : 280
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 87 nr 2 (1980), Listy do redakcji

Gierszewski, Stanisław (1929-1993)

Keywords: historiography , history - study and teaching - Poland - 1945 -

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 87 nr 2 (1980), In memoriam

Duraczyński, Eugeniusz (1931- )

Keywords: Terej, Jerzy Janusz ( 1934-1979) , Heck, Roman (1924-1979) , History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 87 nr 2 (1980), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Potkowski, Edward (1934-2017)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny. R. 87 nr 2 (1980), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rola żywego słowa w polskiej propagandzie wyznaniowej

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: Poland - civilisation - 1500-1795 , education 1500-1800 , Reformation - Poland , religious propaganda

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 87 nr 2 (1980), Recenzje

Strzelczyk, Jerzy (1941- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 87 nr 2 (1980), Kronika

Strzelczyk, Jerzy (1941- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Uwagi na temat tożsamości kościoła katolickiego

Wisłocki, Jerzy (1928-2008)

Keywords: Poland 20th c. , Catholic Church , clergy , finances

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Problemy w zakresie historii gospodarczej Galicjii

Madurowicz-Urbańska, Helena (1918-2008)

Keywords: Poland 19th c. , Galicia 19th, 20th c. , economy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Sprawa tzw. neutralności polskiego ruchu spółdzielczego w okresie międzywojennym

Rusiński, Władysław (1911-1986)

Keywords: Poland (Second Polish Republic) , cooperative movement

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zasoby naturalne w Europie Środkowej w okresie rewolucji przemysłowej

Łukasiewicz, Juliusz (1923-2016)

Keywords: Central Europe 18th c. , Industrial Revolution

Find similar objects  |  Add to bibliography