polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 88 nr 2 (1981)
Found : 52
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 88 nr 2 (1981), Listy do redakcji

Gluck, Leopold (1913-1989)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

In memoriam : Aleksandra Dmitrijewna Lublinska (14 V 1902 - 22 I 1980)

Gieysztor, Aleksander (1916-1999)

Keywords: History [KABA] , Lûblinskaâ, Aleksandra Dmitrevna (1902-1980)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 88 nr 2 (1981), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 88 nr 2 (1981), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Trelińska, Barbara (1943- )

Keywords: history - methodology , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kaplica królewska i publiczne praktyki religijne rodziny Kazimierza Jagiellończyka

Lalik, Tadeusz (1928-2000)

Keywords: Casimir IV Jagiellon (King of Poland ; 1427-1492) , medieval religiosity , travelling altars

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 88 nr 2 (1981), Kronika

Dymmel, Piotr (1954- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 88 nr 2 (1981), Recenzje

Kotula, Tadeusz (1923-2007)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

W 75 rocznicę ukazania się Szkiców historycznych Tadeusza Wojciechowskiego

Labuda, Gerard (1916-2010)

Keywords: Wojciechowski, Tadeusz (1838-1919) , Poland 11th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Geneza ruchów separystycznych w Iranie w III w.p.n.e.

Wolski, Józef (1910-2008)

Keywords: Iran 3rd c. BC , Seleucids

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ludzie średniowiecza w Polskim Słowniku Biograficznym

Gąsiorowski, Antoni (1932- )

Keywords: biographical dictionaries

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego

Banaszkiewicz, Jacek (1947- )

Keywords: Poland 11th c. , Bolesław II the Bold (King of Poland ; ca 1039-1081)

Find similar objects  |  Add to bibliography