polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 88 nr 4 (1981)
Found : 44
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 88 nr 4 (1981), In memoriam : Henryk Zieliński (22 IX 1920 - 6 III 1981)

Wrzesiński, Wojciech (1934-2013)

Keywords: History [KABA] , Zieliński, Henryk (1920-1981)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 88 nr 4 (1981), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Borodziej, Włodzimierz (1956- )

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 88 nr 4 (1981), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Obraz heretyka i diabła w katolickiej propagandzie wyznaniowej w XVI-XVII w.

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: Poland 16th, 17th c. , Catholic Church - Poland - 1500-1800 , Counter-Reformation - Poland 16th c. , Counter-Reformation - Poland 17th c. , religious propaganda

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kształtowanie się społecznego ruchu poparcia dla Ligi narodów w latach 1919-1926

Sierpowski, Stanisław (1942- )

Keywords: international relations - 1900-1945 , League of Nations

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kler katolicki w Polsce średniowiecznej : problem pochodzenia i dróg awansu

Kłoczowski, Jerzy (1924-2017)

Keywords: Catholic Church - Poland - clergy - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 88 nr 4 (1981), Kronika

Wasilewski, Tadeusz (1933-2005)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Religia - magia - chrystianizacja : (na marginesie książki Henryka Łowmiańskiego uwagi metodologiczne)

Piekarczyk, Stanisław (1924-1993)

Keywords: Slavs , Middle Ages , religion

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O roli tzw. Bałtów w dziejach Rosji w XIX i XX w. : (na marginesie książki Maksyma Duchanowa Ostziejcy)

Szwarc, Andrzej (1951- )

Keywords: Latvia 19th c. , Estonia 19th c. , nobility - politic activity - Russia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Instytucjonalny rozwój ruskiego ruchu narodowego w Galicji wschodniej 1848-1863

Radzik, Ryszard

Keywords: Galicia (Austro-Hungary) 19th c. , Galicia, Eastern (Ukraine) - ethnic relations - 19th c. , Ukrainians - Galicia (region) - 19th c. , Ruthenians , Nationalism - Galicia (region) - 19th c. , national movements

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

O związku Polski z Litwą - kontrowersyjnie

Bardach, Juliusz (1914-2010)

Keywords: Lithuania (Grand Duchy) - 1569-1795 , Union of Lublin (1569) , Poland 14th-18th c. , Lithuania 14th-18th c. , Polish-Lithuanian relations

Find similar objects  |  Add to bibliography