polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 89 nr 2/3 (1982)
Found : 95
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 89 nr 2/3 (1982), Title pages, Contens

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wielki Proletariat - pierwsza partia w historii wielkiego ruchu

Bazylow, Ludwik (1915-1985)

Keywords: Poland 19th c. , labor movement , Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia "Proletariat" , socialism - Poland - 1870-1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 89 nr 2/3 (1982), Materiały : Sprawa polska na V Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej w 1924 r.

Kochański, Aleksander. Ed.

Keywords: Komunistyczna Partia Polski - history - sources , Communist International - history - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 89 nr 2/3 (1982), In memoriam

Kolendo, Jerzy (1933-2014)

Keywords: History [KABA] , Majewski, Kazimierz (1903-1981) , Koczy, Leon (1900-1981) , Hawranek, Franciszek (1919-1981)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 89 nr 2/3 (1982), Kronika

Grabowski, Zbigniew

Keywords: history - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 89 nr 2/3 (1982), Listy do redakcji

Madajczyk, Czesław (1921-2008)

Keywords: World War, 1939-1945 - Poland - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Działalność Jędrzeja Moraczewskiego w latach 1905-1914

Gołota, Janusz (1953- )

Keywords: Moraczewski, Jędrzej (1802-1855) - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Druga Międzynarodówka (1889-1914) wobec kwestii narodowej

Tych, Feliks (1929-2015)

Keywords: Second International - history , nationalism and socialism , socialist movements , social-democratic movement , national movements

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwestia narodowa w ujęciu Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska

Najdus, Walentyna (1909-2004)

Keywords: national movements , Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego and nationalism , nationalism and socialism

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Po co historia?

Łepkowski, Tadeusz (1927-1989)

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 89 nr 2/3 (1982), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Żarnowska, Anna (1931-2007)

Keywords: working class - Poland 19th c. , working class - Poland - 1900-1945 , working class - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography