polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 90 nr 2 (1983)
Found : 106
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 2 (1983), Listy do redakcji

Pniewski, Jerzy (1913-1989)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Stan i potrzeby nauk historycznych w Polsce

Kieniewicz, Stefan (1907-1992)

Keywords: historiography - Poland 20th c. , history of science

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 2 (1983),Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 2 (1983), Kronika

Eisler, Jerzy (1952- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 2 (1983), In memoriam : Juliusz Willaume (15 II 1904 - 27 VI 1980)

Wiśniewski, Stanisław (1938- )

Keywords: History [KABA] , Willaume, Juliusz (1904-1980) , historians - Poland - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Najnowsze osiągnięcia historiografii rumuńskiej

Willaume, Małgorzata (1951- )

Keywords: Romania - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Inkwizycje w oczach Polaków

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: Poland 14th c., 15th c.,16th c. , inquisition

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Z problematyki republikańskiego nurtu w polskiej reformatorskiej myśli politycznej XVIII wieku

Michalski, Jerzy (1924-2007)

Keywords: Poland - civilisation - 18th c. , political ideas - Poland - 18th c. , Sarmatism , Enlightenment - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kultura polityczna ruchu ludowego w Polsce (1918-1939)

Łuczak, Aleksander (1943- )

Keywords: Poland 20th c. , Chłopskie Stronnictwo Radykalne , Polskie Stronnictwo Ludowe Piast , Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie" , Związek Stronnictwa Chłopskiego , popular movement

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

O genezie konstytucji kwietniowej

Jaruzelski, Jerzy (1931- )

Keywords: April Constitution of Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 2 (1983), Recenzje

Zientara, Benedykt (1928-1983)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography