polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 90 nr 3 (1983)
Found : 93
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 3 (1983), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 3 (1983), Kronika

Rutkowski, Henryk (1929- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 3 (1983), In memoriam

Batowski, Henryk (1907-1999)

Keywords: History [KABA] , Baumont, Maurice (1892-1981)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny, Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Tych, Feliks (1929-2

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Problemy budowy floty ateńskiej

Wolski, Józef (1910-2008)

Keywords: Greece 6 w., 5 w. p.n.e. , Athens 6 w., 5 w. p.n.e. , navy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pokolenia II Rzeczypospolitej

Wapiński, Roman (1931-2008)

Keywords: Poland 1918-1939 (Second Republic) , generation

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

O wiecach gallowych

Mularczyk, Jerzy

Keywords: Poland 11th, 12th c. , Gallus Anonymus , institutions of the state board , feudal council

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Stosunki polsko-litewskie w ujęciu badacza litewskiego

Łossowski, Piotr (1925-)

Keywords: Poland 20th c. , Lithuania 20th c. , Polish-Lithuanian relations

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nowe zachodnioniemieckie opracowanie dziejów Prus

Wachowiak, Bogdan (1929-)

Keywords: Prussia 18th c., 19th c., 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rokosz Zebrzydowskiego albo sandomierski : cezura czy epizod z dziejó walk politycznych początku XVII wieku

Wisner, Henryk (1936- )

Keywords: Poland 17th c. , Sejm 17th c. , Sigismund III, King of Poland and Sweden, 1566-1632

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 3 (1983), Recenzje

Bylina, Stanisław (1936-2017)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography