polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 60 nr 1 (1953)
Found : 259
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 1 (1953), Życie naukowe w kraju

Jedlicki, Jerzy (1930-2018)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 1 (1953), Życie naukowe zagranicą

Ćwiek, Zbigniew (1920-1964)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 1 (1953), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Od Komitetu Centralnego PZPR

Keywords: Central Committee of the Polish United Workers' Party - history - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Od Komitetu Centralnego KPZR

Keywords: Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union - history - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Idealistyczna historiozofia A. J. Toynbeego narzędziem amerykańskiego imperializmu

Borucka-Arctowa, Maria (1921- )

Keywords: Toynbee, Arnold Joseph (1889-1975) - criticism and interpretation , Toynbee, Arnold Joseph (1889-1975). Study of history [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Praca Józefa Stalina "Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR" a niektóre zagadnienia historii Polski

Arnold, Stanisław (1895-1973)

Keywords: historiography - Marxist analysis

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Materiały do dziejów ruchu chłopskiego w 1861 r.

Halicz, Emanuel (1921-2015)

Keywords: peasants - Poland - social situation - 19th c. , Polish historiography 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O powiązanie polskiej nauki historycznej z nowym życiem narodu

Keywords: Marxist historiography - Poland , ideology and historiography - Poland - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Problematyka historyczna Grodów Czerwieńskich w związku z planem zespołowych badań polsko-radzieckich

Łowmiański, Henryk (1898-1984)

Keywords: Red Ruthenia - historiography , Red Ruthenia - history , Galicia (Poland and Ukraine) - Niddle Ages - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

O nowe spojrzenie na przeszłość Śląska

Maleczyńska, Ewa (1900-1972)

Keywords: Silesia (Poland ; region) - history , Polish historiography 19th c., 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 1 (1953), Recenzje i sprawozdania

Zieliński, Henryk (1920-1981)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kulisy decyzji w sprawie Śląska w r. 1921

Ryszka, Franciszek (1924-1998)

Keywords: Silesia, Upper (Poland ; region) - Partition, 1919-1922

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zagadnienie kryzysu feudalizmu w XIV I XV w. w świetle najnowszych badań : (próba krytyki)

Małowist, Marian (1909-1988)

Keywords: Feudalism- Europe - 14th c., 15th c. , Feudalism - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography