polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 60 nr 2 (1953)
Found : 247
View:
1. 

Polemika : w sprawie artykułu K. Budzyka "O syntezę polskiego Renesansu"

Herbst, Stanisław (1907-1973)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 2 (1953), Życie naukowe w kraju

Nowak, Tadeusz (1913-1994)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 2 (1953), Życie naukowe zagranicą

Voisé, Waldemar (1920-1995)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 2 (1953), Recenzje i sprawozdania

Jedlicki, Jerzy (1930-2018)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 2 (1953), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Reakcyjny sens modernizatorskich tendencji w historii starożytnej

Keywords: ancient history - historigraphy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Marks i Engels wobec powstania styczniowego

Bobińska, Celina (1913-1997)

Keywords: Engels, Friedrich (1820-1895) and Poland , Marx, Karl (1818-1883) and Poland , January Uprising (1863-1864)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Z zagadnień ideologii Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lepszy, Kazimierz (1904-1964)

Keywords: Modrzewski, Andrzej Frycz (ca 1503-1572) - political and social thought , Modrzewski, Andrzej Frycz (ca 1503-1572) - and the State

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Problem Odrodzenia i amerykańska historiozofia

Nowak, Stefan

Keywords: Renaissance - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Lenin o prawie narodu polskiego do niepodległości

Najdus, Walentyna (1909-2004)

Keywords: Lenin, Vladimir Ilʹich (1870-1924) - and Poland , Polish question (1795-1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Uwagi o rozwarstwieniu wsi w Polsce XVIII wieku

Rusiński, Władysław (1911-1986)

Keywords: peasantry - Poland 18th c. , Poland - situation in the country - 18th c. , rural population - Poland 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Z postępowych tradycji polskich ruchów narodowo-wyzwoleńczych

Kieniewicz, Stefan (1907-1992)

Keywords: national liberation movements - Poland - 1795-1870 , Polish historiography 18th c., 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography