polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 60 nr 4 (1953)
Found : 270
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Korespondencje

Wojciechowski, Zygmunt (1900-1955)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Zapiski bibliograficzne

Anders, Danuta

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Informacja archiwalna

Leskiewiczowa, Janina (1917-2012)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Recenzje

Długoborski, Wacław (1926- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Życie naukowe zagranicą

Manteuffel, Tadeusz (1902-1970)

Keywords: history - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Title pages, Contents

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Niektóre wnioski metodologiczne płynące z teorii obiektywnych praw historii

Schaff, Adam (1913-2006)

Keywords: Historical materialism , Marxist historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przed II Zjazdem Partii

Keywords: Polish United Workers' PartyPolish United Workers' Party. Congress (2 ; 1954 ; Warsaw)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Droga bojowa Ludowego Wojska Polskiego

Okęcki, Stanisław (1908-1991)

Keywords: Poland. Polish Armed Forces (1944- ). 1st Army , World War (1939-1945) - campaigns - Eastern Front

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Konkordat z roku 1925 na tle polityki kurii rzymskiej w okresie międzywojennym

Jurkiewicz, Jarosław (1908-1967)

Keywords: Catholic Church - foreign relations - Poland - 1900-1945 , Concordat (1925 ; Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Robotnicy i plebs Warszawy w powstaniu listopadowym

Łepkowski, Tadeusz (1927-1989)

Keywords: Warsaw (Poland) - 19th c. , Poland - November Uprising (1830-1831) , working class - Poland - Warsaw - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

"Zabawy ekonomiczne" Hugona Kołłątaja

Rostworowski, Emanuel (1923-1989)

Keywords: Kołłątaj, Hugo (1750-1812) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kwartalnik Historyczny R. 60 nr 4 (1953), Życie naukowe w kraju

Długoborski, Wacław (1926- )

Keywords: history - research - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

W sprawie kryterium postępowości w historii historiografii (w związku z książką M. Serejskiego o K. B. Hoffmanie)

Assorodobraj-Kula, Nina (1908-1999)

Keywords: Hoffman, Karol Boromeusz (1798-1875) , Polish historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography