polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 61 nr 1 (1954)
Found : 282
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 61 nr 1 (1954), Życie naukowe za granicą

Kersten, Krystyna (1931-2008)

Keywords: history - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 61 nr 1 (1954), Życie naukowe w kraju

Durko, Janusz (1915-2017)

Keywords: history - research - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 61 nr 1 (1954), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 61 nr 1 (1954), Polemika

Bobińska, Celina (1913-1997)

Keywords: historiography - Poland - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Początki kształtowania się klasy robotniczej na Górnym Śląsku

Długoborski, Wacław (1926- )

Keywords: Silesia, Upper (Poland ; region) - social situation - 19th c. , working class - Górny Śląsk 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

KPP a sojusz robotniczo-chłopski

Daniszewski, Tadeusz (1904-1969)

Keywords: Komunistyczna Partia Polski , political parties in Poland 19th c ; 20 th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Komuna Paryska i polski ruch rewolucyjny

Modzelewski, Zygmunt (1900-1954)

Keywords: Paris (France) - history - Commune, 1871 , labor movement - Poland 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Geneza państwa polskiego w świetle nowszych badań

Gieysztor, Aleksander (1916-1999)

Keywords: Poland 10th c. , Poland - Middle Ages - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 61 nr 1 (1954), Recenzje i sprawozdania

Kozłowska-Budkowa, Zofia (1893-1986)

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Powstania śląskie

Lapter, Karol

Keywords: Silesia, Upper (Poland and Czech Republic) - history - Partition, 1919-1922

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Z dziejów walki klasowej w rzemiośle i w górnictwie polskim

Grodecki, Roman (1889-1964)

Keywords: Poland 14th, 15th c. , Handicraf - Poland 14th c. ; 15th c. , Mining engineering - Poland 14th c. ; 15th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography