polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 61 nr 4 (1954)
Found : 268
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny. R. 61 nr 4 (1954), Życie naukowe w kraju

Żurawicka, Janina ( -2006)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny. R. 61 nr 4 (1954), Życie naukowe za granicą

Leskiewiczowa, Janina (1917-2012)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny. R. 61 nr 4 (1954), Contens

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny. R. 61 nr 4 (1954), Dyskusja i polemika

Kiersnowski, Ryszard (1925-2006)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 61 nr 4 (1954), Strony tytułowe, Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

O nowe spojrzenie na dzieje Pomorza

Jabłoński, Henryk (1909-2003)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ruch rewolucyjny wśród żołnierzy Warszawskiego Okręgu Wojskowego w 1905 r.

Pawłowski, Ignacy (1916-1998

Keywords: Poland -- History -- Revolution of 1905 [KABA] , Warszawski Okręg Wojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stanisława Zakrzewskiego poglądy na powstanie państwa i narodu polskiego

Śreniowska, Krystyna (1914- )

Keywords: Zakrzewski, Stanisław (1873-1936) |KABA|

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Próby rozpętania wojny domowej w Chinach przez imperializm amerykanski

Rodziński, Witold (1918-1997)

Keywords: China-- History -- Civil War, 1945-1949 [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny. R. 61 nr 4 (1954), Recenzje

Katz, Henryk (1914-1998)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zagadnienie sił wytwórczych i rozwoju stosunków społecznych w rolnictwie Pomorza Zachodniego w pierwszej połowie XIX w.

Wielopolski, Alfred (1905-1996)

Keywords: Poland 19th c. , Pomorze Zachodnie - 19th c. , agriculture - Pomorze zachodnie 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przesłanki tworzenia się układu kapitalistycznego w rolnictwie zachodnio-pomorskim w w. XVIII

Wiśniewski, Jerzy

Keywords: Poland 18 w. , Pomorze Zachodnie |KABA| , economic situation - Pomorze Zachodnie - 18th c. , social situation -Pomorze Zachodnie 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Acta Poloniae Historica

Keywords: Poland - history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography