polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 1 z. 4 (1969)
Found : 637
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 1 z. 4 (1969), Recenzje

Grosfeld, Leon (1911-1987)

Keywords: Poland - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 1 z. 4 (1969), Listy do redakcji

Szacherski, Zbigniew (1901-1985)

Keywords: Poland - 20 c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nauki pomocnicze historii a sprawa warsztatu historyka czasów najnowszych

Ihnatowicz, Ireneusz (1928-2001)

Keywords: auxiliary sciences of history - methodology , history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Narodziny Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Castellan, Georges (1920- )

Keywords: Germany (East) - history - 1949-1971

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Organizacje i środowiska młodzieży związanej z głównymi ugrupowaniami obozu narodowego w latach 1939-1945

Terej, Jerzy (1934-1979)

Keywords: World War, 1939-1945 - underground movements - Poland , Narodowa Demokracja (Political party : Poland) - history` , right-wing politics - Poland - history , youth movements - Poland - 1900-1945 , Obóz Narodowo-Radykalny

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Miejsce klasy robotniczej w społeczeństwie polskim w końcu XIX i początkach XX wieku

Żarnowska, Anna (1931-2007)

Keywords: working class - Poland - social conditions - 1870-1914 , working class - Poland - economic conditions - 1870-1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Uwagi na marginesie "Wspomnień weteranów ruchu ludowego"

Borkowski, Jan (1925- )

Keywords: peasants - political activity - Poland - 1900-1945 - personal narratives - history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rewolucja antyfaszystowsko-demokratyczna jako punkt wyjścia i rozwoju pierwszego socjalistycznego państwa narodu niemieckiego

Badstübner, Rolf (1928- )

Keywords: Germany (East) - politics and goverment - 1949-1971 , Kommunistische Partei Deutschlands , German Communist Party - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Samoobrona robotnicza PPS we wrześniu 1930 r.

Synowiecki, Marian ( -1972)

Keywords: Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) - Polish Socialist Party - personal narratives , Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic) - personal narratives

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pierwsze dni niepodległości w Rzeszowie : (pamiętnik z czasów wojny 1914-1919) podał do druku Bogusław Leśnodorski

Mieroszewski, Henryk

Keywords: Poland - 1914-1918 - personal narratives , Poland - 1918-1921 (war of the borders) - personal narratives , Rzeszów (Poland) - politics and government - 1914-1918 - personal narratives

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

System konspiracyjnej łączności radiowej w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce

Zduński, Edmund

Keywords: World War, 1939-1945 - underground movements - Poland , Poland. Armia Krajowa - communication systems , communications, military - Poland - 1900-1945 , secret radiostations - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Literatura francuska o ruchu oporu, Wolnej Francji i Vichy

Zamojski, Jan Eugeniusz (1925-2014)

Keywords: France -1940-1945 (German occupation) - historiography , World War, 1939-1945 - France , World War, 1939-1945 - underground movements - France

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 1 z. 4 (1969), Strony tytułowe, Spis treści

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 1 z. 1 (1969), Listy do redakcji

Morawski, Antoni

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography