polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 2 z. 2 (1970)
Found : 631
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 2 (1970), Recenzje

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 2 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z.1 (1970), Title pages, Contents

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 2 (1970), In memoriam : Felix Heinrich Gentzen (1914-1969)

Keywords: German historians - biograhy , Gentzen, Felix Heinrich (1914-1969)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Lenin - twórca Międzynarodówki Komunistycznej

Toporowicz, Wiesława

Keywords: Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) , Communist International - history , Third International

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kontakty Lenina z Polakami

Dubacki, Leonard

Keywords: Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) , Lenin, Vladimir Ilʹich (1870-1924) and Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Polskie edycje dzieł Lenina w latch 1903-1939

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: Lenin, Vladimir Ilʹich (1870-1924) - Polish translations - history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Leninowska koncepcja kontroli robotniczej

Tanty, Mieczysław (1928-2015)

Keywords: Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) - political and social views , production (économic theory) - management - employee participation - Soviet Union

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Jak Lenin wracał do Rosji?

Hanecki, Jakub (1879-1937)

Keywords: Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) , Lenin, Vladimir Ilʹich (1870-1924) , Hanecki-Fürstenberg, Jakub (1879-1937) , Ganetsky, Yakov

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Oświadczenie Komisji Historyków Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej z okazji 30 rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę

Komisja Historyków Polski i NRD

Keywords: World War, 1939-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Historia najnowsza na X Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Lublinie

Wapiński, Roman (1931-2008)

Keywords: Poland - historiography - 1945-1970 , Poland - history - congresses

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Niektóre problemy myśli marksistowskiej na początku XX wieku

žborovskaâ, Inessa Sergeevna

Keywords: Marxism - history , Luksemburg, Róża (1871-1919) , Luxemburg, Rosa (1871-1919) - criticism and interpretation , Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Oświadczenia mężów stanu w związku z zakończeniem II wojny światowej

Kowalski, Włodzimierz Tadeusz (1934-1990). Ed.

Keywords: World War, 1939-1945 - diplomatic history , Stalin, Iosif Vissarionovič (1878-1953) , Żymierski, Michał (1890-1989) , Truman, Harry S. (1884-1972) , Churchill, Winston (1874-1965)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spuścizna pisemna administracji państwowej Wehrmachtu i NSDAP z lat 1933-1945

Boberach, Heinz

Keywords: World War, 1939-1945 - sources , Germany - 1933-1945 - sources , archives - Germany , Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - archives , Germany. Wehrmacht - archives

Find similar objects  |  Add to bibliography