polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 2 z. 3 (1970)
Found : 574
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 3 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 3 (1970), Życie naukowe

Keywords: Poland - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przemiany struktury społecznej w Polsce Ludowej

Wesołowski, Włodzimierz (1929- )

Keywords: Poland - social conditions - 1945-1970 , social structure - Poland - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bolesław Limanowski a PPS w latch 1892-1900

Żychowski, Marian (1922-1972)

Keywords: Polska Partia Socjalistyczna (1892-1906) - Polish Socialist Party , Limanowski, Bolesław (1835-1935)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Historia kultury Polski Ludowej

Szarota, Tomasz (1940- )

Keywords: culture - social aspect - Poland - 1945-1970 , Poland - civilization - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Okólniki Związku Ziemian z lat 1926-1928 z akt ordynacji zamoyskiej

Madajczyk, Czesław (1921-2008) Ed.

Keywords: Związek Ziemian (Warszawa) - history - sources , gentry - Poland - societies, etc.- history - 20th c. - sources , agriculture - social aspects - Poland - 20th - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

"Wietnamizacja wojny" w okresie konfliktu francusko-wietnamskiego w latach 1946-1954

Zapolski, Stanisław

Keywords: Vietnam - politics and government - 1945-1975 , France - relations - Vietnam

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Walka wyzwoleńcza Etiopii przeciwko okupantpowi włoskiemu w latch 1936-1941

Bartnicki, Andrzej (1933-2004)

Keywords: World War, 1939-1945 - Ethiopia , Ethiopia - 1936-1941 (Italian occupation)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 1 (1970), Artykuły recenzyjne i recenzje

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 2 (1970), Recenzje

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 2 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z.1 (1970), Title pages, Contents

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 4 (1970), Tile pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939

Keywords: Poland - 1914-1918 - periodicals , Poland - 1914-1939 (Second Polish Republic) - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography