polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 2 z. 4 (1970)
Found : 625
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 4 (1970), Tile pages, Contents

Keywords: History, Modern -- 20th century -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 4 (1970), Przeglądy

Koźmiński, Maciej

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 4 (1970), Recenzje

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: history, modern - 20th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 2 z. 4 (1970), Listy do redakcji

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: Poland - 1918-1939 (Second Polish Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polskie wolnomularstwo międzywojenne

Chajn, Leon (1910-1983)

Keywords: freemasonry - Poland - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bismarck a Europa

Wereszycki, Henryk (1898-1990)

Keywords: Bismarck, Otto von (1815-1898) , Europe - politics and government - 1789-1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

W setną rocznicę zjednoczenia Niemiec : (materiały i dokumenty)

Pirko, Michał

Keywords: Germany - 1871-1945 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wspomnienia o hitlerowskich obozach koncentracyjnych

Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (1923-2013)

Keywords: concentration camps, German - personal narratives , diaries, Polish - 1945- history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Tadeusz Manteuffel (1902-1970)

Jędruszczak, Tadeusz (1924-1993)

Keywords: Manteuffel, Tadeusz (1902-1970) - necrology

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Powstanie i pierwszy okres działalności włoskiego faszyzmu (1919-1920)

Sierpowski, Stanisław (1942- )

Keywords: fascism - Italy , Mussolini, Benito (1883-1945) , D'Annunzio, Gabriele (1863-1938)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polityka USA w kwestii reedukacji społeczeństwa niemieckiego

Pastusiak, Longin (1935- )

Keywords: denazification - Germany , Germany - 1945-1955 , United States - foreign relations - Germany - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Poglądy G. Rittera na militaryzm niemiecki

Pajewski, Janusz (1907-2003)

Keywords: Germany - historiography , militarism - Germany - history , Ritter, Gerhard (1888-1967)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Naród to państwo

Grzybowski, Konstanty (1901-1970)

Keywords: state, the , national state - sociology

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Poglądy społeczne i wychowawcze Stanisława Witkiewicza w "Listach do syna"

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography