polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 62 nr 4-5 (1955)
Found : 260
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 4-5 (1955), Streszczenia

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 4-5 (1955), Życie naukowe za granicą

Lepszy, Kazimierz (1904-1964)

Keywords: history - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 4-5 (1955), Dyskusja i polemika

Jędruszczak, Tadeusz (1924-1993)

Keywords: Poland - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 4-5 (1955), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Walki mas chłopskich w Królestwie Polskim w rewolucji 1905-1907

Kalabiński, Stanisław (1923-1980)

Keywords: Poland 1905-1907 (Revolution)- sources , Peasant uprisings - Poland - 1870-1914 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Położenie i walka robotników portowych i marynarzy w sanacyjnej Gdyni

Steyer, Donald (1921-1994)

Keywords: Labor movement - Pomorze Gdańskie (Poland) - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 4-5 (1955), Życie naukowe w kraju

Trawkowski, Stanisław (1920-2008)

Keywords: history - research - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 4-5 (1955), Recenzje

Zawadzki, Tadeusz (1919-2008)

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Replika na polemikę Przemysława Szpaczyńskiego

Opaliński, Edward (1950- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Położenie ludności chłopskiej na Warmii w pierwszej połowie XVI w.

Zins, Henryk Stanisław (1922-2002)

Keywords: Warmia 16th c. , peasants 18th c.- Warmia 16th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Presentyzm - dominujący kierunek relatywistyczny we wspołczesnej historiografii amerykańskiej

Schaff, Adam (1913-2006)

Keywords: historiography American , Presentism

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Materiały : Próba szacunku wpłat ludności na świętopietrze w Polsce w wieku XIV-XVI

Vielrose, Egon (1907-1984)

Keywords: history - statistical methods , historical demography , Catholic Church - Poland - finance - Middle Ages , Catholic Church - Poland - finance - 16th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kwartalnik Historyczny R. 125 nr 3 (2018), Recenzje

Jurek, Tomasz (1962- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 125 nr 3 (2018), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography