polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 63 nr 2 (1956)
Found : 281
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 63 nr 2 (1956), Życie naukowe za granicą

Kormanowa, Żanna (1900-1988)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 63 nr 2 (1956), Życie naukowew kraju

Pietrzak-Pawłowska, Irena (1909-1994)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 63 nr 2 (1956), Streszczenia

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 63 nr 2 (1956), Materiały

Rostworowski, Emanuel (1923-1989)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 63 nr 2 (1956), Korespondencja

Kowalski, Józef (1904-1986)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 63 nr 2 (1956), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 63 nr 2 (1956), Zgon Zygmunta Wojciechowskiego

Keywords: History [KABA] , Wojciechowski, Zygmunt (1900-1955)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przywódcy SPD wobec rewolucji październikowej i sprawy demokratycznego pokoju w okresie Brześcia

Knebel, Jerzy

Keywords: Sozialdemokratische Partei Deutschlands and Poland , World War, 1914-1918 - Poland , Polish question (1795-1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 63 nr 2 (1956), Recenzje

Poppe, Andrzej (1926-2019)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Z nowszych badań zachodnio-niemieckich nad składem etnicznym Pomorza Gdańskiego roku 1772

Labuda, Gerard (1916-2010)

Keywords: Pomerelia (Poland) - 18th c. , Pomerania (Poland) - population 18th c. , Pomerania (Poland) - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

J. Fabre, St. August Poniatowski et L'Europe des Lumières

Leśnodorski, Bogusław (1914-1985)

Keywords: Europe 18th c. , Poland 18th c. , Stanisław August Poniatowski (King of Poland ; 1732-1798) , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rola Warszawy w handlu z W.Ks. Litewskim i Rosją w XVI w.

Wawrzyńczyk, Alina (1908-1997)

Keywords: Warsaw (Poland) - 16th c. , Warsaw (Poland) - foreign trade - ithuania (Grand Duchy) 16th c. , Warsaw (Poland) - foreign trade - Russia 16th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Acta Poloniae Historica

Keywords: Poland - history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography