polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Przeglądy badań
Found : 169
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 70 nr 4 (1963), Kronika

Gieysztor, Aleksander (1916-1999)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 70 nr 4 (1963), Listy do redakcji

Wereszycki, Henryk (1898-1990)

Keywords: Poland - 19th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 70 nr 4 (1963), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Służba archiwalna i nauki historyczne

Mencel, Tadeusz (1912-1987)

Keywords: archival science , history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

O nowożytnych początkach nauk społecznych

Grzybowski, Konstanty (1901-1970)

Keywords: social sciences - Renaissance

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Grand Empire

Godechot, Jacques (1907-1989)

Keywords: France - 1789-1799 (Revolution) , France - territorial expansion - 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Polska polityka agrarna w południowej Estonii na przełomie XVI/XVII wieku

Tarvel, Enn

Keywords: Livonia - relations - Poland , Livonia - situation in the country

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zgoda i niezgoda z modelem ekonomicznym feudalizmu

Bobińska, Celina (1913-1997)

Keywords: economic history - 1500-1800 , econometric models , Marxian historiography - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Historia wśród nauk społecznych

Jedlicki, Jerzy (1930-2018)

Keywords: social sciences , methodology of history

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

"Grupy interesu" w społeczeństwie feudalnym

Russocki, Stanisław (1930-2002)

Keywords: social classes - Middle Ages , pressure groups - Europe- Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bohaterscy wychowankowie pieśni : (literatura piękna a powstanie styczniowe)

Kulczycka-Saloni, Janina (1912-1998)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) - literature and uprising

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Grand Empire : dyskusja

Senkowska-Gluck, Monika

Keywords: France - 1789-1799 (Revolution) , France - territorial expansion - 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Próba analizy składu społeczno-zawodowego oddziału powstańczego z 1863

Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (1923-2013)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) - social aspect

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography