polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 71 nr 2 (1964)
Found : 19
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 71 nr 2 (1964), Dwudziestolecie Polski Ludowej, Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nauczanie historii Polski Ludowej

Wojciechowski, Marian (1927-2006)

Keywords: history - study and teaching (academic) - Poland - 1945 -

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Szkolnictwo pierwszych lat Polski Ludowej

Marciniak, Zbigniew (1922-1972)

Keywords: education - Poland - 1945-1970 , schools - Poland - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Postawy społeczno-polityczne młodzieży wiejskiej w pierwszych latach Polski Ludowej (1944-1947)

Kukułka, Józef (1929-2004)

Keywords: rural youth - Poland - since 1944 , youth - attitude - research - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Materiały pamiętnikarskie z dwudziestolecia Polski Ludowej : (uwagi krytyczne i próba systematyzacji

Kersten, Krystyna (1931-2008)

Keywords: Poland - 1945- , Poland - 1945-1970 - memoirs , methodology of history 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polityka walutowa Polski Ludowej w okresie lubelskim

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: Poland - economic conditions - 1944- , economy - Poland -1944-

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przemysł okrętowy w Polsce Ludowej

Kurkiewicz, Grzegorz (1922-)

Keywords: shipbuilding industry - Poland - 1945 -

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Sprawa polska w przededniu powstania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

Drukier, Bolesław ( -2006)

Keywords: Poland. Polish Committee of National Liberation , Poland - 1944-1989 (Polish People's Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wojsko Ludowe a dzień powszedni Polski

Przymanowski, Janusz (1922-1998)

Keywords: Poland. Polish Armed Forces (1944- ) - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Osadnictwo rolne repatriantów na ziemiach dawnych po 1944 r.

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: repatriation - Poland - 1945- , displacement of people - former German territories in the East - 1945- , agriculture - economic aspects - Poland - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Niektóre zagadnienia sytuacji gospodarczej Polski w latach 1945-1949

Imbs-Jędruszczak, Hanna (1929-2002)

Keywords: Poland - economic conditions - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nauka historii na Uniwersytecie Łódzkim

Dutkiewicz, Józef (1903-1986)

Keywords: history - study and teaching (academic) - Poland - 1945 - , University of Lodz - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polska Ludowa w zachodniej literaturze historycznej i politycznej

Ryszka, Franciszek (1924-1998)

Keywords: communism - Poland , Poland - Politics and government - 1944 -

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Niektóre problemy kształtowania się władzy ludowej w okresie działania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego : (lipiec - grudzień 1944)

Kersten, Krystyna (1931-2008)

Keywords: Poland - Politics and government - 1944 - , Poland. Polish Committee of National Liberation , communism

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwestia narodowościowa w polityce władzy ludowej w województwie śląsko-dąbrowskim (1945-1947)

Gołębiowski, Janusz Wojciech (1928- )

Keywords: Silesians - Government policy - Poland - 1945 - , Silesia, Upper (Poland ; region) - question of nationality - 1945-1947

Find similar objects  |  Add to bibliography