polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 65 nr 2 (1958)
Found : 22
View:
1. 

VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich

Herbst, Stanisław (1907-1973)

Keywords: Poland History Congresses - Kraków 1958

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 65 nr 2 (1958), Dyskusje i polemiki

Moszczeńska, Wanda (1896-1974)

Keywords: historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 65 nr 2 (1958), Życie naukowe za granicą

Bułhak, Henryk (1930- )

Keywords: history - study and teaching (academic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Z historii stosunków radziecko-amerykańskich

Wilder, Jan Antoni

Keywords: Russia - foreign relations -United States of America- 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Powstanie warszawskie

Kirchmayer, Jerzy (1895-1959)

Keywords: Warsaw (Poland) -- History -- Uprising of 1944 [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Do historii "krwawego roku" 1846

Rozdolski, Roman (1898-1967)

Keywords: Galicia (Poland and Ukraine) - history - peasant uprising, 1846 , Poland - Revolution of 1846

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Poglądy Cicerona na zadania i obowiązki męża stanu

Bieżuńska-Małowist, Iza (1917-1995)

Keywords: Cicero, Marcus Tullius \d (106-43 a.C.) [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O roli Normanów na wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyźnie Wschodniej

Bardach, Juliusz (1914-2010)

Keywords: Slavic countries - the situation in the country - to 1500 , Vikings (people) - Slavic countries

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 65 nr 2 (1958), In memoriam

Woliński, Janusz (1894-1970)

Keywords: History [KABA] , Kipa, Emil (1886-1958) , Pociecha, Władysław Kazimierz Augustyn (1893-1958 , Turkowski, Tadeusz (1883-1957) , Szacki, Jakub (1893-1956)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 65 nr 2 (1958), Życie naukowe w kraju

Ochmański, Jerzy (1933-1996)

Keywords: history - research - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Regnum Russiae : polityka ruska Kazimierza Wielkiego : krytyka dotychczasowych poglądów i zarys nowej konstrukcji : (na marginesie pracy J. Dąbrowskiego "Korona Królestwa Polskiego"

Sieradzki, Józef (1900-1960)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rumuńska podróż Becka w październiku 1938 roku

Batowski, Henryk (1907-1999)

Keywords: Beck, Józef (1894-1944) , Poland - foreign relations - 1918-1939 , Poland - foreign relations - Romania - 1900-1945 , Romania - foreign relations - Poland - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography