polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 72 nr 1 (1965)
Found : 546
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 72 nr 1 (1965), Kronika

Trawkowski, Stanisław (1920-2008)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 72 nr 1 (1965), Listy do redakcji

Kieniewicz, Stefan (1907-1992)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 72 nr 1 (1965), Title pages, Contents

Kwartalnik Historyczny R. 72 nr 1 (1965)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 72 nr 1 (1965), Dyskusje i polemiki

Keywords: Poland 11th c. , Slavs - the rites and ceremonies

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badania nad dziejami miast w Polsce

Samsonowicz, Henryk (1930- )

Keywords: cities and towns - Poland - history , Polish historiography 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

W sprawie dyskusji nad kryzysem państwa polskiego w XI w.

Borawska, Danuta (1922-1991)

Keywords: Poland - 11th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badania nad historią Polski od 1914 do 1964 - w Polsce Ludowej

Cieślak, Tadeusz (1917-1985)

Keywords: Polish historiography 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wieś lubelska w połowie XVII wieku

Guldon, Zenon (1936-2012)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

O roli PPS w kształtowaniu II Rzeczypospolitej

Rappaport, Herman (1899-1978)

Keywords: Polish Socialist Party – Revolutionary Faction , Polish political parties - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Polska polityka gospodarcza w latach 1936-1939

Długoborski, Wacław (1926- )

Keywords: Poland - economic policy - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Karta polityczna dziejów Armii Polskiej w ZSRR

Bardach, Juliusz (1914-2010)

Keywords: Poland. Polish Armed Forces in the Soviet Union - political activity

Find similar objects  |  Add to bibliography