polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 72 nr 2 (1965)
Found : 244
View:
1. 

W sprawie oceny J. N. Janowskiego

Rzadkowska, Helena (1902-1983)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 72 nr 2 (1965), Kronika

Toporowicz, Wiesława

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Z najnowszych badań o rozpadzie monarchii austro-węgierskiej

Batowski, Henryk (1907-1999)

Keywords: Austro-Hungarian monarchy - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rachunkowość folwarczna jako podstawa obliczania dochodowości poszczególnych działów gospodarki dóbr magnackich?

Rychlikowa, Irena (-2009)

Keywords: economic history - methodology , Poland - economic conditions - 18th c., 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Problemy ideologii i kultury Oświecenia w Polsce

Leśnodorski, Bogusław (1914-1985)

Keywords: Poland - 18th c. , Poland - 18th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 72 nr 2 (1965), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

W sprawie podstaw źródłowych hipotezy o tzw. Bolesławie Zapomnianym

Keywords: Poland 11th c. , Bolesław the Forgotten (1014-1037)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przemiany ustrojowe na Pomorzu Zachodnim w XII i XIII wieku

Buczek, Karol (1902-1983)

Keywords: Law - Poland - Western Pomerania (region) - the Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Problemy ideologii i kultury Oświecenia

Tazbir, Janusz (1927-2016)

Keywords: Poland - civilization - 18th c. , Poland - civilization - influence the East

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 72 nr 2 (1965), In memoriam

Stebelski, Adam (1894-1969)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny R. 72 nr 2 (1965), Recenzje

Kieniewicz, Stefan (1907-1992)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Struktura społeczna inteligencji a jej świadomość

Kłoskowska, Antonina (1919-2001)

Keywords: intelligentsia (social class) - Poland - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Historycy włoskiego ruchu robotniczego

Kormanowa, Żanna (1900-1988)

Keywords: labor movement - Italy - 19th c., 20th c. , Italian historiography 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polska misja dyplomatyczna w Hiszpanii w latach 1790-1794

Łojek, Jerzy (1932-1986)

Keywords: Poland - foreign relations - Spain - 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography