polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Artykuły recenzyjne
Found : 59
View:
1. 

Studia z dziejów wsi młopolskiej w drugiej połowie XVIII wieku

Topolski, Jerzy (1928-1998)

Keywords: Małopolska (Poland) 18th c. - situation in the country - 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

The new Cambridge modern history. t.1

Zins, Henryk Stanisław (1922-2002)

Keywords: Renaissance [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 66 nr 1 (1959), Życie naukowe w kraju

Żytkowicz, Leonid (1910-1991)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 66 nr 1 (1959), Życie naukowe za granicą

Leslie, Robert Frank (1918- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 66 nr 1 (1959), Dyskusje i polemiki

Kieniewicz, Stefan (1907-1992)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 66 nr 1 (1959), Listy do redakcji

Zarębski, Ignacy (1905-1974)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 66 nr 1 (1959), In memoriam

Mitkowski, Józef (1911-1980)

Keywords: historians , Glemma, Tadeusz (1895-1958) , Chmura, Julian (1925 -1958) , Breżgo, Bolesław (1887-1957) , Hájek, Zdeněk (1894-1958)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny R. 66 nr 1 (1959), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Główne założenia polityki Centralnego Komitetu Narodowego w oświetleniu Artura Śliwińskiego

Garlicki, Andrzej (1935- )

Keywords: Śliwiński, Artur (1877-1953) |KABA| , Centralny Komitet Narodowy - history - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jak doszło do wojny domowej i przewrót majowy : (dwa nieopublikowane memoriały)

Pietrzak, Michał

Keywords: Poland- - History -- Coup d'État, 1926 [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ruch ludowy i rząd rewolucyjny w okresie dyktatury jakobińskiej 1793-1794

Markov, Walter (1909-1993)

Keywords: Robespierre, Maximilien de (1758-1794) , France - 1789-1799 (Revolution) , Jacobins - France - 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography