polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Materiały
Found : 32
View:
1. 

Angielskie świadectwo pomysłów reformatorskich Stanisława Augusta : list J. B. Burgesa do W. Bukatego

Burges, James Bland (1752-1824)

Keywords: Stanisław August Poniatowski (King of Poland ; 1732-1798) - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 73 nr 4 (1966), Kronika

Leskiewiczowa, Janina (1917-2012)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 73 nr 4 (1966), Badania nad współczesnością

Keywords: Poland. Millennium of the Baptism (966-1966)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Taktyka partii kadeckiej w rosyjskiej Dumie Państwowej

Wierzchowski, Mirosław

Keywords: Russia - State Duma (Russian Empire) - (1906-1917) , Russia - politics and government - 1904-1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nowy zarys kultury średniowiecznej Europy Zachodniej

Kürbis, Brygida (1921-2001)

Keywords: Civilization, Medieval

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Niektóre problemy ewolucji ideowo-politycznej endecji w latach 1919-1939

Wapiński, Roman (1931-2008)

Keywords: National Democracy (Endecja) - 1900-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Marchie w Polsce w XII wieku

Lalik, Tadeusz (1928-2000)

Keywords: Poland - Middle Ages , Poland - territorial structure - 12th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ze studiów nad strukturą agrarną ziem polskich w XIX I XX wieku

Chomać-Klimek, Regina

Keywords: agricultural use of the land - Poland - 19th c., 20th c. , agriculture - Poland - 19th c., 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Walka o równowagę budżetową w Polsce w 1945 r.

Landau, Zbigniew (1931-2018)

Keywords: financial policy - Poland - 1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 73 nr 4 (1966), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Paradoksy kontrrewolucyjne

Janion, Maria (1926- )

Keywords: political ideas - France - 1789-1815 , philosophy of politics - France - 1789-1815 , France - 1789-1799 (Revolution) - philosophy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kompania Moskiewska i problem Narwy w angielskim handlu bałtyckim na początku drugiej połowy XVI w.

Zins, Henryk Stanisław (1922-2002)

Keywords: Baltic trade - 16th c. , England (United Kingdom) - foreign trade - Baltic (region) - 16th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 73 nr 4 (1966), Recenzje

Łoposzko, Tadeusz (1929-1994)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography