polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 67 nr 3 (1960)
Found : 252
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 67 nr 3 (1960), In memoriam : Wincenty Styś (30 VI 1903—21 IV 1960)

Popkiewicz, Józef (1920-1998)

Keywords: History [KABA] , Styś, Wincenty (1903-1960)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 67 nr 3 (1960), Dyskusje i polemiki

Adamus, Jan (1896-1962)

Keywords: historiography , history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 67 nr 3 (1960), Listy do redakcji

Deresiewicz, Janusz (1910-1992)

Keywords: historiography - Poland , Poland - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 67 nr 3 (1960), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Życie naukowe za granicą : Próba rehabilitacji Prus

Senkowska-Gluck, Monika

Keywords: Prussia - historiography , historiography - Germany - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 67 nr 3 (1960), Życie naukowe w kraju

Żarnowski, Janusz (1932- )

Keywords: history - research - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

O leninowskiej historiozofii i pewnych rodzimych potrzebach

Bobińska, Celina (1913-1997)

Keywords: History -- philosophy [KABA] , History - Philosophy - Poland 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Tacyt

Jaczynowska, Maria (1928-2008)

Keywords: Tacitus, Publius Cornelius (ca 55-ca 120) [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Studium o braku siły roboczej w rolnictwie Królestwa Polskiego przed uwłaszczeniem

Chamerska, Halina (1922-2008)

Keywords: Poland - rural conditions -19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Domysły wokół tzw. supliki torczyńskiej

Rostworowski, Emanuel (1923-1989)

Keywords: Poland 16th c. , Poland - rural conditions -18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na ziemie zachodnie w 1945 r.

Kersten, Krystyna (1931-2008)

Keywords: Western and Northern Territories (Poland) [KABA] , peasansts - migrations - Western and Northern Territories (Poland) , population transfers - Poland - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ideologia wojny chłopskiej na Węgrzech w 1514 r.

Székely, Jerzy

Keywords: Hungary 16th c. , peasant movement - Hungary - 16th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Miscellanea : Rozejście się Sikorskiego z Piłsudskim w świetle korespondencji Izy Moszczeńskiej z sierpnia 1915 r.

Rzepecki, Jan (1899-1983)

Keywords: World War, 1914-1918 - Poland , Sikorski, Władysław (1881-1943) - biography - sources , Piłsudski, Józef (1867-1935) - biography - sources , Moszczeńska, Izabela (1864-1941) - correspondence

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 67 nr 3 (1960), Recenzje

Grabski, Andrzej Feliks (1934-2000)

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography