polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 68 nr 1 (1961)
Found : 258
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 68 nr 1 (1961), Życie naukowe w kraju

Rudziński, Eugeniusz

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 68 nr 1 (1961), Życie naukowe za granicą

Kormanowa, Żanna (1900-1988)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 68 nr 1 (1961), Problemy i dyskusje

Bobińska, Celina (1913-1997)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 68 nr 1 (1961), In memoriam

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna (1913-1993)

Keywords: History [KABA] , Moszyński, Kazimierz (1887-1959) , Halban, Leon (1893-1960) , Walawender, Antoni (1903-1960) , Sieradzki, Józef (1900-1960)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 68 nr 1 (1961), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zamiana miast na osady w Królestwie Polskim

Kołodziejczyk, Ryszard (1922-2019)

Keywords: cities and towns - Poland - 19th c. , Poland - 1864-1918

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 68 nr 1 (1961), Listy do redakcji

Salmonowicz, Stanisław (1931- )

Keywords: law - Poland - 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badania nad Joachimem Lelewelem w Polsce współczesnej (1945-1960)

Grabski, Andrzej Feliks (1934-2000)

Keywords: Lelewel, Joachim (1786-1861 ; historian, bibliographer)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ziemie zachodnie w polityce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1572-1764)

Czapliński, Władysław (1905-1981)

Keywords: Poland 15th, 16 th c., 17th c., 18th c. , Western and Northern Territories and Poland - 1572-1763 , Poland - politics and government - 1572-1764

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 68 nr 1 (1961), Recenzje i sprawozdania krytyczne

Zawadzki, Tadeusz (1919-2008)

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kształtowanie się lewicowego nurtu w Polskiej Partii Socjalistycznej na tle sytuacji wewnątrzpartyjnej (listopad 1923 - maj 1926)

Hass, Ludwik (1918-2008)

Keywords: Poland 1918-1939 (Second Polish Republic) , Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) - Polish Socialist Party

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Gospodarcze motywy i cele polityki państw centralnych wobec sprawy polskiej (1914-1916)

Grosfeld, Leon (1911-1987)

Keywords: Polish question 1914-1918 and Europe, Western

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography