polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Przeglądy badań
Found : 184
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z badań na historiografią pierwszej wojny światowej : Revue d'histoire de la guerre mondiale, 1923-1939

Kormanowa, Żanna (1900-1988)

Keywords: Revue d'histoire de la guerre mondiale, 1923-1939 , World War, 1914-1918 - periodicals , World War, 1914-1918 - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

O stanie badań w ZSRR nad historią Rewolucji Październikowej i wojny dimowej w Rosji (po 1956 r.) : niektóre problemy

Wojna, Romuald

Keywords: Russia - 1917 (Revolution) - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 74 nr 3 (1967), Kronika

Bieńkowski, Wiesław (1926-1999)

Keywords: history - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 74 nr 3 (1967), Listy do redakcji

Pałucki, Władysław (1905-1989)

Keywords: historiography - Poland - 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 74 nr 3 (1967), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nowa próba syntezy rozwoju społecznego

Żarnowski, Janusz (1932-2019)

Keywords: methodology of social sciences , sociology – research

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zmiana społeczna a rozwój

Topolski, Jerzy (1928-1998)

Keywords: methodology of social sciences , sociology - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Monografia bitwy

Ryszka, Franciszek (1924-1998)

Keywords: Studzianki, Battle (1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wokół polsko-radzieckich rokowań handlowych w latach 1921-1923

Kumaniecki, Jerzy (1938-1991)

Keywords: Poland - relations - Russia - 20th c. , Poland - foreign economic relations - Soviet Union , Soviet Union - foreign economic relations - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

W odpowiedzi H. Rechowiczowi

Długoborski, Wacław (1926- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rewolucja Październikowa w Rosji a przemiany wewnętrzne w Niemczech

Czubiński, Antoni (1928-2003)

Keywords: Russia - 1917 (Revolution) , Germany - 1918 (Revolution)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Trudne lata KPP

Bardach, Juliusz (1914-2010)

Keywords: labor movement - Poland - 1900-1945 , Polish Communist Party , Poland - politics and government - 1918-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polityka polskich organizacji w Rosji w sprawie powrotu uchodźców do kraju (1917-1918)

Łukawski, Zygmunt (1932-1989)

Keywords: World War I (1914-1918) - social aspects - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Socjaliści polscy wobec doświadczeń rosyjskiej rewolucji agrarnej (1917-1919)

Słabek, Henryk (1928- )

Keywords: socialists - Poland - 20th century , agricultural policy - Poland - history

Find similar objects  |  Add to bibliography