polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 62 nr 2 (1955)
Found : 249
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 2 (1955), Życie naukowe w kraju

Stebelski, Adam (1894-1969)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 2 (1955), Życie naukowe za granicą

Michalkiewicz, Stanisław (1925-1985)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 2 (1955), Streszczenia

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 2 (1955), Dyskusja i polemika

Kulczycki, Jerzy (1898-1974)

Keywords: historiography , history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 2 (1955), Listy do redakcji

Tyrowicz, Marian (1901-1989)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 2 (1955), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Lud Polski - Gromada Rewolucyjna Londyn

Knapowska, Wisława (1889-19560

Keywords: Lud Polski w Emigracji - ideology , Gromady Ludu Polskiego , Polish people - Great Britain - 19th c. , Poland -1830-1864

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kilka uwag w sprawie kształtowania się i rozwoju narodowości polskiej

Piekarczyk, Stanisław (1924-1993)

Keywords: national identity - Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nowe materiały do powstania pod wodzą Kostki Napierskiego

Kersten, Adam (1930-1983)

Keywords: Kostka-Napierski, Aleksander Leon (ca 1620-1651) |KABA| , Podhale (Poland) - 1651 (Peasant uprisings)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

U źródeł postępowej historiografii szlacheckiego rewolucjonizmu : Zorian Dołęga Chodakowski (1784-1825)

Poppe, Andrzej (1926-2019)

Keywords: Chodakowski, Zorian Dołęga , Czarnocki, Adam (1784-1825) - critics and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rok mickiewiczowski

Kula, Witold (1916-1988)

Keywords: Mickiewicz, Adam (1798-1855) - anniversaries

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 2 (1955), Recenzje

Długoborski, Wacław (1926- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 2 (1962), Listy do redakcji

Winckler, M.

Keywords: international relations - 1871-1918

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography