polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Artykuły recenzyjne
Found : 66
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 3 (1955), Recenzje

Lalik, Tadeusz (1928-2000)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 3 (1955), Życie naukowe w kraju

Żurawicka, Janina ( -2006)

Keywords: history - research - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 3 (1955)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Uwagi o zjednoczeniu państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku

Labuda, Gerard (1916-2010)

Keywords: Poland - history - 13th c., 14th c. , Władysław I Łokietek (King of Poland ; ca 1260-1333)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 3 (1955), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Powstanie zbrojne łódzkiego proletariatu w 1905 r.

Korzec, Paweł ( -2012)

Keywords: Poland -- History -- Revolution, 1905-1907 [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nieznana kronika tatarska lat 1644-50

Górka, Olgierd (1887-1955)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przemiany w ustroju polskiej wsi wczesnofeudalnej i ich wpływ na wzrost sił wytwórczych

Tymieniecki, Kazimierz (1887-1968)

Keywords: Poland - conditions rurales - MIddle Age , peasants - Poland - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dyskusja i polemika : Miejsce pozytywistycznej szkoły warszawskiej w historiografii polskiej XIX stulecia

Serejski, Marian Henryk (1897-1975)

Keywords: historiography - Poland - 19th c. , positivism - Poland - Warsaw

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

W sprawie stosunku Traugutta do udziału mas ludowych w walce wyzwoleńczej

Koberdowa, Irena (1916-2008)

Keywords: Traugutt, Romuald (1826-1864) |KABA|

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Jeszcze o przyjaznych Polsce publicystach niemieckiego Oświecenia

Wojtkowski, Andrzej (1891-1975)

Keywords: Germany 18th c. , Enlightenment - Germany 18th c. , Polish-German relations 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 62 nr 3 (1955), Życie naukowe za granicą

Hrenov, Ivan Aleksandrovič

Keywords: history - research , Soviet Union - historiography , Czechoslovakia - historiography , italy - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography