polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 79 nr 2 (1972)
Found : 265
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 79 nr 2 (1972), Listy do redakcji

Ratusiński, Bogusław

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 79 nr 2 (1972), Kronika

Szarota, Tomasz (1940- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Założenia metodologii Ferdynanda Braudela

Topolski, Jerzy (1928-1998)

Keywords: history - philosophy , historiography 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Autorytaryzm i faszyzm

Ryszka, Franciszek (1924-1998)

Keywords: fascism - Europe - history , authoritarianism 20th c. , political sciences

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rola gałęzi wiodących w rozwoju gospodarki Wielkiej Brytanii

Dembińska, Krystyna

Keywords: industry - United Kingdom , United Kingdom - economic situation - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zatargi Komisji Morskiej Zygmunta Augusta z władzami Prus Książęcych na przełomie 1570-1571 r.

Biskup, Marian (1922-2012)

Keywords: Poland - 1548-1572 (Sigismund II Augustus) , maritime policy - Poland - 16th c. , Maritime Commission - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy

Najdus, Walentyna (1909-2004)

Keywords: Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 79 nr 2 (1972), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Łepkowski, Józef (1826-1894)

Keywords: historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 79 nr 2 (1972), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Karol Estreicher o Leonie Chwistku

Leśnodorski, Bogusław (1914-1985)

Keywords: Chwistek, Leon (1884-1944) - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Litwa wobec rokoszu (1606-1607)

Wisner, Henryk (1936-)

Keywords: Poland - history - Rebellion of Zebrzydowski, 1606-1609 , Poland 17th c. , Lithuania 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny R. 79 nr 2 (1972), Recenzje

Drozdowski, Marian Marek (1932- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Początki recepcji teorii Kopernika w Anglii

Zins, Henryk Stanisław (1922-2002)

Keywords: Copernicus, Nicolaus (1473-1543) - reception - England - 16th c., 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Niewolnicy i wyzwoleńcy cesarscy w administracji Imperium rzymskiego

Kolendo, Jerzy (1933- )

Keywords: slavery - Rome , Freedmen - Rome , Rome - history - Empire, 30 B.C.-284 A.D.

Find similar objects  |  Add to bibliography