polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 69 nr 4 (1962)
Found : 262
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Miscellanea

Murzynowska, Krystyna ( -2008)

Keywords: Poland - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Dyskusje i polemiki

Stankiewicz, Zbigniew (1930-1990)

Keywords: historiography , Poland - 19th c. - historiography , history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Kronika

Gołębiowski, Janusz (1928- )

Keywords: historiography , history - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Listy do redakcji

Borejsza, Jerzy Wojciech (1935-2019)

Keywords: Engels, Friedrich (1820-1895) - correspondence , Marx, Karl (1818-1883) - correspondence

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rząd rosyjski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskiem : (okres namiestnictwa M. Gorczakowa)

Ramotowska, Franciszka (1922-2003)

Keywords: Poland - history - 19th c. , Gorčakov, Mihail Dmitrievič (1793-1861) |JHPBN|

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Walka Milutina z Bergiem : (spór o reorganizację Królestwa Polskiego po roku 1863)

Groniowski, Krzysztof (1932-2012)

Keywords: Poland - history - 19th c. , Milûtin, Dmitrij Alekseevič (1816-1912) |KABA| , Berg, Fëdor Fëdorovič (1793-1874) |KABA|

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

W przededniu setnej rocznicy powstania styczniowego

Kieniewicz, Stefan (1907-1992)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Poland - 1863-1864 (January Uprising) - anniversaries , Poland - 19th c. - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

W sprawie stosunku Rosji wobec powstania styczniowego

Koberdowa, Irena (1916-2008)

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Poland - relations - Russia - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sprawa serwitutów w reformach Wielopolskiego 1861-1862

Stankiewicz, Zbigniew (1930-1990)

Keywords: Wielopolski Aleksander (1803-1877) - political and social views

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Niektóre zagadnienia powstania styczniowego na Kowieńszczyźnie

Fajnhauz, Dawid

Keywords: Poland - 1863-1864 (January Uprising) , Kowieńszczyzna (Lithuania) - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 69 nr 4 (1962), Recenzje

Bender, Ryszard (1932- )

Keywords: History [KABA] , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography