polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Artykuły recenzyjne
Found : 71
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 76 nr 3 (1969), Artykuły recenzyjne

Bogucka, Maria (1929- )

Keywords: trade - Poland - Gdańsk - 16th c., 17th c. , Gdańsk (Poland) - economic conditiions - 16th c., 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studia Metodologiczne

Grabski, Andrzej Feliks (1934-2000)

Keywords: methodology of history , history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 76 nr 3 (1969), In memoriam : Kazimierz Tymieniecki (10 XII 1887 — 13 X 1968)

Trawkowski, Stanisław (1920-2008)

Keywords: History [KABA] , Tymieniecki, Kazimierz (1887-1968)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 76 nr 3 (1969), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

W sprawie oceny historii Narodowej Demokracji w zaborze pruskim : w związku z recenzją M. Orzechowskiego

Marczewski, Jerzy (1928-1989)

Keywords: Narodowa Demokracja - 1870-1914 (Political party : Poland) , Poznań (Poland; region) - politics and government - 1870-1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

W sprawie oceny Langiewicza

Stankiewicz, Zbigniew (1930-1990)

Keywords: Langiewicz, Marian (1827-1887) , Poland - 1863-1864 (January Uprising)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Początkowy okres manifestacji w Warszawie przed powstaniem styczniowym : (od 1859 r. do 24 lutego 1861 r.)

Komar, Julian

Keywords: Manifestations - Poland - Warsaw - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Uwagi o stosunku historii do filozofii

Serejski, Marian Henryk (1897-1975)

Keywords: Droysen, Gustav (1828-1908) , classical philology - history - Germany - 19th c., 20th c. , German historiography 19th c., 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Krewo i Lublin : z problemów unii polsko-litewskiej

Bardach, Juliusz (1914-2010)

Keywords: Poland - relations - Lithuania , Union of Krewo (1385) , Union of Lublin (1569)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Czy Anglicy rzeczywiście byli inpiratorami przewrotu majowego?

Grosfeld, Leon (1911-1987)

Keywords: May Coup d'État - 1926 (Poland) , Poland 1918-1939 (Second Polish Republic)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

O wsiach służebnych w ziemi kaliskiej

Buczek, Karol (1902-1983)

Keywords: villages - Poland - Kalisz (region) - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prawo miejskie w Pomnikach Prawa Polskiego

Kürbis, Brygida (1921-2001)

Keywords: municipal law - Poland - Poznan (Poland) - sources , jurisdiction - Poland - Wielkopolska (region) - source

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kwartalnik Historyczny R. 76 nr 3 (1969), Recenzje

Dutkiewicz, Józef (1903-1986)

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

O potrzebach i perspektywach rozwoju polskich nauk o przeszłości

Bobińska, Celina (1913-1997)

Keywords: methodology of history , Polish historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography