polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 77 nr 1 (1970)
Found : 473
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), Materiały

Pawlikowski, Tadeusz

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), Kronika

Szcząska, Zbigniew

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Z problematyki sejmu polskiego w pierwszej połowie XVII wieku

Czapliński, Władysław (1905-1981)

Keywords: Poland - constitutional history - 17th c. , parliamentarism - Poland - 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 1 (1970), X Powszechny Zjazd Historyków Polskich

Maternicki, Jerzy (1935- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

O sposobie patrzenia na historię najnowszą

Wojciechowski, Marian (1927-2006)

Keywords: Poland 19th, 20th c. - academic textbooks

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stan i perspektywy "Polskiego Słownika Biograficznego"

Rostworowski, Emanuel (1923-1989)

Keywords: Polski Słownik Biograficzny [KABA] , Poland - biography - history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O interpretacji działalności i poglądów Michała Dragomanowa

Hornowa, Elżbieta

Keywords: Dragomanov, Mihailo Petrovič (1841-1895) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Z badań nad organizacją grodową w Polsce wczesnofeudalnej : problem terytorialności grodów kasztelańskich

Buczek, Karol (1902-1983)

Keywords: Poland - 960-1370 (Piast period) , organization castrum - Poland - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Edmund Burke a Polska

Libiszowska, Zofia (1918-2000)

Keywords: Burke, Edmund (1729-1797) - and Poland

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Milicje miast magnackich na Białorusi i Litwie w XVI-XVIII w.

Hryckiewicz, Anatol

Keywords: cities and towns - Lithuania - 1500-1800 , cities and towns - Belarus - 1500-1800

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Józefa Chałasińskiego rozmyślania o chłopach i narodzie

Borkowski, Jan (1925- )

Keywords: Chałasiński, Józef (1904-1979) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Słowackie koncepcje wzajemności słowiańskiej w XIX w.

Ciągwa, Józef (1939-)

Keywords: Panslavism - 19th c. , Slovakia - intellectual life 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spór wokół twórczości Józefa Chałasińskiego

Drozdowski, Marian Marek (1932- )

Keywords: Chałasiński, Józef (1904-1979) - criticism and interpretation

Find similar objects  |  Add to bibliography