polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 77 nr 2 (1970)
Found : 271
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 2 (1970), Listy do redakcji

Salmonowicz, Stanisław (1931- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 2 (1970), Kronika

Filipkowski, Tadeusz (1932-2009)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 2 (1970), In memoriam

Tych, Feliks (1929-2015)

Keywords: History [KABA] , Daniszewski, Tadeusz (1904-1969) , Stebelski, Adam (1894-1969)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 2 (1970), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pomorze w średniowieczu

Samsonowicz, Henryk (1930- )

Keywords: Pomerania (region) - to 1500

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Historia XVI-XVII wieku

Czapliński, Władysław (1905-1981)

Keywords: history, modern - 16th c., 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kłopoty z endecją

Zieliński, Henryk (1920-1981)

Keywords: Poland - history 19th c., 20th c. , National Democracy (Endecja) - 19th c., 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spór o źródła powrotu Polski nad Odrę, Nysę, Bałtyk : uwagi dyskusyjne

Orzechowski, Marian (1931-)

Keywords: Oder-Neisse Line (Germany and Poland) , Poland - borders - Germany - 20th c. , Germany - borders - Poland - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Główne etapy rozwoju państwowości wczesnofeudalnej na Słowiańszczyźnie wschodniej i zachodniej

Korolûk, Vladimir Dorofeevič (1921-1981)

Keywords: Western Slavs - Middle Ages , Eastern Slavs - Middle Ages , Slavic states - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 2 (1970)

Keywords: Poland - 1795-1815 , Austrian partition - politics and government

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Jeszcze o zdrowiu i niezdrowiu magnatów XVII-XVIII w.

Kuchowicz, Zbigniew (1927-1991)

Keywords: health - social aspects - Poland - 1500-1800

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Moskiewska konferencja rozbrojeniowa 1922 r.

Kumaniecki, Jerzy (1938-1991)

Keywords: Europe - politics and government - 1918-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 77 nr 2 (1970), Recenzje

Tomczak, Andrzej (1922-2017)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dzieje czeskie i słowackie

Chlebowczyk, Józef (1924-1985)

Keywords: Czechoslovakia - history , Czechoslovakia - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography