polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 5 (1960)
Found : 405
View:
1. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes. T. 5 (1960), Recenzje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes. T. 5 (1960), Zapiski krytyczne i sprawozdania

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes. T. 5 (1960), Komunikaty

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes. T. 5 (1960), Title pages, Contents

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ród Klausucia w wiekach XIII-XVI : ze studiów nad kształtowaniem się i różnicowaniem społecznym bojarstwa litewskiego

Glinka, Jan (1890-1963)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Klausucia (family) , nobility - Lithuania (Grand Duchy)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

O dokumencie praskim z roku 1086

Krzemieńska, Barbara

Keywords: Bohemia 11th c. , Bohemia - historiography , Bohemia - history - - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ze studiów nad Pawłem Włodkowicem : w sprawie autorstwa traktatu Speculum aureum

Brzostowski, Tadeusz (1914-1977)

Keywords: History -- sources [KABA] , Włodkowic, Paweł (ca 1370-1435) [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pamiętniki Marcina Grunewega

Walczak, Ryszard (1931-1989)

Keywords: History -- sources [KABA] , Gruneweg, Martin (1562-ca 1618) [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rocznik miechowski

Kozłowska-Budkowa, Zofia (1893-1986)

Keywords: History -- sources [KABA] , manuscripts - Poland - 16th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Uzupełnienie do genealogii Piastów : dokończenie

Jasiński, Kazimierz (1920-1997)

Keywords: History -- sources [KABA] , Piastowie (dynasty ) , Poland - 960-1370 (Piast period)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nový český diplomatář

Šebánek, Jindřich (1900-1977)

Keywords: [KABA] , Bohemia 14th c.-hstoriography , Bohemia 14th c. - history - sources , Přemyslid dynasty

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Z dziejów kancelarii książąt kujawskich w XIII wieku

Szacherska, Stella Maria (1911-1997)

Keywords: History -- sources [KABA] , Kujawy (Poland) - 13th c. , diplomatics - Poland - 13th c. , business records - Poland 13th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 30 (1987), Deperdita-Recuperata

Kürbis, Brygida (1921-2001)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 7 (1962), Recenzje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography