polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 19 (1974)
Found : 416
View:
1. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 19 (1974), Polemiki

Górski, Karol (1903-1988)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 19 (1974), Title pages, Contents

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 19 (1974), Zapiski krytyczne i sprawozdania

Labuda, Gerard (1916-2010)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 19 (1974), Recenzje

Wierzbicka, Maria (1939- )

Keywords: history - sources - editing , historiography , auxiliary sciences of history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

II Konferencja nauk pomocniczych historii

Trelińska, Barbara (1943- )

Keywords: auxiliary sciences of history - conferences , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Źródła do historii XIX i XX wieku

Ihnatowicz, Ireneusz (1928-2001)

Keywords: history - sources , Historiography [KABA] , methodology of history

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nowe tendencje historiografii amerykańskiej : kryzys, ciągłość i ferment

Farnham, Wallace D.

Keywords: American historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Źródła epigraficzne do historii XIX wieku : napisy nagrobne cmentarza Powązkowskiego w Warszawie

Biernat, Andrzej (1949- )

Keywords: epigraphy - Poland - Russian Partition , Powązki Cemetery (Warsaw, Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Najstarsze dokumenty i dzieje klasztoru bożogrobców w Gnieźnie

Sikora, Franciszek

Keywords: Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani , Order of the Holy Sepulchre - Gniezno ( Poland) - history , Order of the Holy Sepulchre - history - sources , diplomatics - Poland - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Z badań nad terminologią źródeł polskich do połowy XIV wieku

Bogucki, Ambroży

Keywords: names - Poland - Middle Ages , social structure - Poland - Middle Ages , medieval historical sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ogłoszenia prasy XIX wieku o poszukiwaniu i wolnych miejscach pracy

Wasilewska, Ewa

Keywords: small-space advertising - Poland - 19th c. - sources , press - Poland - 19th c. , history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Świadomość społeczna saskiej grupy rządzącej w wiekach X-XI : "nobilis, dives, pauper" - próba analizy semantycznej

Michałowski, Roman (1949- )

Keywords: language and history , semiotics , history - methodology , Germany - 919-1024 (Saxon Dynasty) , social structure - Germany - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wydawnictwa źródłowe Institutum Historicum Polonicum w Rzymie

Ratusiński, Bogusław

Keywords: polonica - source publications , Polish Historical Institute of Rome

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Najstarszy tłok pieczętny żupnika polskiego

Kučera, Matùš (1932- )

Keywords: matrices of seals - Poland - 14th c. , sigillography - Poland - 14th c. , Slovak National Museum - Bratislava (Slovakia) - catalogs

Find similar objects  |  Add to bibliography