polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
T. 20 (1976)
Found : 402
View:
1. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 20 (1976), Title pages, Contents

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 20 (1976), Dyskusje i przeglądy

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 20 (1976)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 20 (1976)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 20 (1976), Komunikaty

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Contributo allo studio delle fonti sull'Ussitismo, La ricerca della 'Ecclesia Spiritualis' nel Medioevo cattolico

Cegna, Romolo

Keywords: France 12thc., 13th c. , Waldenses - history - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Legenda o pochodzeniu wielkich książąt litewskich : redakcje moskiewskie z końca XV i z XVI wieku

Byčkova, Margarita Evgen'evna

Keywords: princes - Lithuania - genealogy , genealogy - sources , Royal LIthuania , Royal Rus

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rozważania o poznaniu historycznym : fakty - metody - źródła - teorie

Piekarczyk, Stanisław (1924-1993)

Keywords: methodology of history

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 21 (1976), Recenzje

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 21 (1976), Komunikaty

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes. T. 21 (1976), Title pages, Contents

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 21 (1976)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rok nauki polskiej : mistrz Wincenty Kadłubek - pierwszy uczony polski - w 750-lecie śmierci

Labuda, Gerard (1916-2010)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Wincenty Kadłubek (1150-1223) [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 30 (1987), Deperdita-Recuperata

Kürbis, Brygida (1921-2001)

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography