polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 78 nr 2 (1971)
Found : 272
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 78 nr 2 (1971), In memoriam : Tadeusz Manteuffel (5 III1902 — 22 IX1970)

Gieysztor, Aleksander (1916-1999)

Keywords: History [KABA] , Manteuffel, Tadeusz (1902-1970)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 78 nr 2 (1971), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Problematyka dziejów powszechnych i obcych XVI-XVII wieku w historiografii polskiej : (stan badań i postulaty badawcze)

Wójcik, Zbigniew (1922-2014)

Keywords: general history 16th c., 17th c. , history of Poland 16th c., 17th c. , Polish historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nad tomami X i XI "Polskiego Słownika Biograficznego" : w odpowiedzi Bogusławowi Ratusińskiemu

Wereszycka, Helena (1907-1995)

Keywords: Polski Słownik Biograficzny [KABA] , Ratusiński, Bogusław

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Obraz Polski w historiografii obcej

Gieysztor, Aleksander (1916-1999)

Keywords: Poland - foreign public opinion , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Historyk - twórcą źródeł

Kersten, Krystyna (1931-2008)

Keywords: historiography - Poland - 1945-1990 , Polish historiography 1945- , methodology of history 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 78 nr 2 (1971), Listy do redakcji

Maciszewski, Jarema (1930-2006)

Keywords: Poland - 1500-1800 - historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 78 nr 2 (1971), Kronika

Leśnodorski, Bogusław (1914-1985)

Keywords: history - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Klub Parlamentarny PSL Piast

Gwiżdż, Andrzej (1923-1998)

Keywords: Polskie Stronnictwo Ludowe Piast - history - sources , Poland - politics and government - 1918-1939 - sources

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Cukrownictwo marokańskie w latach 1516-1623

Dziubiński, Andrzej (1936- )

Keywords: Morocco 16th c., 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Związki gospodarcze państw sukcesyjnych między wojnami światowymi

Tomaszewski, Jerzy (1930-2014)

Keywords: economic history - 1918 -

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spory o istotę i genezę feudalizmu europejskiego

Russocki, Stanisław (1930-2002)

Keywords: feudalism - history - Western Europe

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

"Spoils system" Andrew Jacksona

Grzeloński, Bogdan (1941- )

Keywords: Jackson, Andrew (1767-1845) [KABA] , democracy - United States - 19th c. , American historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 78 nr 2 (1971), Recenzje

Wójcik, Zbigniew (1922-2014)

Keywords: history , historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography