polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 81 nr 1 (1974)
Found : 267
View:
1. 

II Kongres Nauki Polskiej : wypowiedzi w dyskusji

Keywords: History [KABA] , II Congress of Science Polish - 1973 Warsaw

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 81 nr 1 (1974), Kronika

Szymański, Józef (1931-2011)

Keywords: history - research

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 81 nr 1 (1974), Listy do redakcji

Batowski, Henryk (1907-1999)

Keywords: historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny. R. 81 nr 1 (1974), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Z problematyki historii Iranu w dobie wczesnych Arsacydów

Wolski, Józef (1910-2008)

Keywords: Parthians [KABA] , Arsacid dynasty [KABA] , Iran 330 a.C.-224 (Arsacid dynasty)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badania naukowe w instytutach historii AN ZSRR

Skrzypek, Andrzej (1944- )

Keywords: history - study and teaching- Soviet Union

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

"Historyka"

Maternicki, Jerzy (1935- )

Keywords: history - methodology - journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

In memoriam : Eugeniusz Szwankowski (22 XI 1906 — 1 III 1973)

Gieysztor, Aleksander (1916-1999)

Keywords: History [KABA] , Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polskiego Słownika Biograficznego tom XVII

Kłoczowski, Jerzy (1924-2017)

Keywords: History [KABA] , Polski Słownik Biograficzny [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dwadzieścia pięć lat "Czasopisma Prawno-Historycznego"

Grodziski, Stanisław (1929- )

Keywords: law - history - journal , law - Poland - history - journal , law - Poland - history -bibliography

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wokół Tyzenhausa Stanisława Kościałkowskiego opus vitae

Jedlicki, Jerzy (1930-2018)

Keywords: Tyzenhauz, Antoni (1733-1785) , Kościałkowski, Stanisław (1881-1960)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Włochy a tendencje faszystowskie w krajach bałtyckich 1922-40

Borejsza, Jerzy Wojciech (1935- )

Keywords: Fascism -- Italy [KABA] , relations Italy - Baltic States 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polskiego Słownika Biograficznego tom XVII

Jędruszczak, Tadeusz (1924-1993)

Keywords: History [KABA] , Polski Słownik Biograficzny [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Drogi rozwoju reformacji w środkowo-wschodniej Europie

Urban, Wacław (1930-2009)

Keywords: Reformation - Europe Central and Eastern

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sprawa Chełmszczyzny w 1918 r.

Grosfeld, Leon (1911-1987)

Keywords: Poland 1918-1939 (Second Polish Republic) , Chełm (Poland : Voivodeship)

Find similar objects  |  Add to bibliography