polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Kwartalnik Historyczny (1953- )
Found : 454
View:
1. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 93 nr 1 (1986), Listy do redakcji

Czepulis-Rastenis, Ryszarda (1928-1994)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 2 (1983), Kronika

Eisler, Jerzy (1952- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 2 (1983), In memoriam : Juliusz Willaume (15 II 1904 - 27 VI 1980)

Wiśniewski, Stanisław (1938- )

Keywords: History [KABA] , Willaume, Juliusz (1904-1980) , historians - Poland - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 80 nr 2 (1973), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 1 (1979), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 81 nr 4 (1974), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 1 (1983), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kaznodzieja i słuchacze : Wincenty Ferrer (1350-1419) w ocenie swego audytorium

Dobrowolski, Paweł T. (1954- )

Keywords: Vincent Ferrer (Saint.; ca 1350-1419) , preaching - Middle Ages , sermons. Latin - history and criticism , sermons, Medieval - history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rozmowy polsko-francuskie 1945-1947 : zapomniany epizod z historii dyplomacji

Borodziej, Włodzimierz (1956- )

Keywords: Polish-French relations 20th c. , Poland - foreign relations - France - 1945-1970 , diplomacy 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Historyczny R. 93 nr 1 (1986), In memoriam

Trawkowski, Stanisław (1920-2008)

Keywords: History [KABA] , historians - biographies , Leśnodorski, Bogusław (1914-1985) , Evert-Kappesowa, Halina (1904-1985) , Nielsen, Niels Skyum (1920-1982) , Kujawski, Marian (1921-1983)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Obraz zaświatów w chrześcijaństwie zachodnim u schyłku średniowiecza

Bylina, Stanisław (1936-2017)

Keywords: medieval civilization - Western Europe , eschatology - history - Middle Ages, 600-1500

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 2 (1983), Recenzje

Zientara, Benedykt (1928-1983)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography