polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Kwartalnik Historyczny (1953- )
Found : 415
View:
1. 

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Keywords: history, modern - 20th c. - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 93 nr 1 (1986), Listy do redakcji

Czepulis-Rastenis, Ryszarda (1928-1994)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 2 (1983), Kronika

Eisler, Jerzy (1952- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 2 (1983), In memoriam : Juliusz Willaume (15 II 1904 - 27 VI 1980)

Wiśniewski, Stanisław (1938- )

Keywords: History [KABA] , Willaume, Juliusz (1904-1980) , historians - Poland - biography

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Acta Poloniae Historica

Keywords: Poland - history - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwartalnik Historyczny R. 80 nr 2 (1973), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 1 (1979), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny R. 81 nr 4 (1974), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej

Keywords: Europe, Central -- History -- Periodicals [KABA] , Soviet Union -- History -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 90 nr 1 (1983), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kaznodzieja i słuchacze : Wincenty Ferrer (1350-1419) w ocenie swego audytorium

Dobrowolski, Paweł T. (1954- )

Keywords: Vincent Ferrer (Saint.; ca 1350-1419) , preaching - Middle Ages , sermons. Latin - history and criticism , sermons, Medieval - history and criticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Studia Źródłoznawcze = Commentationes

Keywords: History -- sources [KABA] , Historiography [KABA] , Auxiliary sciences of history -- Periodicals [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Keywords: Reformation - Poland - periodicals , Renaissance - Poland - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939

Keywords: Poland - 1914-1918 - periodicals , Poland - 1914-1939 (Second Polish Republic) - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu II wojny światowej

Keywords: World War (1939-1945) - Poland - periodicals

Find similar objects  |  Add to bibliography