polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 78 nr 4 (1971)
Found : 281
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 78 nr 4 (1971), Dyskusje i polemiki

Ochmański, Jerzy (1933-1996)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 78 nr 4 (1971), Kronika

Kozielska, Ewa

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 78 nr 4 (1971), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 78 nr 4 (1971), W stulecie Komuny Paryskiej

Keywords: Paris (France) - history - Commune, 1871 , revolutions 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

"Odmiany czasu teraźniejszego"

Górski, Jan (1930-1988)

Keywords: social classes - Poland - 1945 - , social engineering - Poland - 1945 - , sociology - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jarosław Dąbrowski w Komunie Paryskiej

Zdrada, Jerzy (1936- )

Keywords: Paris (France) - history - Commune, 1871 , Paris (France) - Commune, 1871 - Polish participation , Dąbrowski, Jarosław (1836-1871) [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Główne linie rocznikarstwa polskiego w wiekach średnich

Labuda, Gerard (1916-2010)

Keywords: historiography - Poland - Middle Ages

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Poselstwo niemieckie w Warszawie wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Grosfeld, Leon (1911-1987)

Keywords: Poland - relations - Germany - 1900-1945 , Polish-Soviet War (1919-1920)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wokół "Ducha dziejów Polski" : spory o ocenę dziejów narodowych w historiografii polskiej 1917-1919

Wierzbicki, Andrzej (1942- )

Keywords: Polish historiography , Poland - 1901-1914

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 78 nr 4 (1971), Recenzje

Labuda, Gerard (1916-2010)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rękopisy Marksa z czasów powstania styczniowego

Koberdowa, Irena (1916-2008)

Keywords: Marx, Karl (1818-1883) - and Poland , Polish question (1795-1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography