polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 86 nr 2 (1979)
Found : 218
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 2 (1979), Listy do redakcji

Bednarczyk, Grzegorz

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 2 (1979), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Samorząd miasta Lublina 1915-1918

Marczuk, Józef

Keywords: Lublin (Poland) - 1914-1918 , Lublin (Poland; region) - administration - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Cudzoziemcy w "Polskim Słowniku Biograficznym"

Michalski, Jerzy (1924-2007)

Keywords: Polski Słownik Biograficzny , strangers - Poland - history

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Gdańska Macierz Szkolna i jej walka o polską oświatę i kulturę w Wolnym Mieście Gdańsku (1921-1939)

Stępniak, Henryk

Keywords: Education - Poland - Gdańsk - 1920-1939

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Urbanistyczne plany odbudowy Warszawy

Górski, Jan (1930-1988)

Keywords: city planning - Poland - Warsaw - 1944-

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Cień Polski nad Sundem : (kartki z dziejów dyplomacji w latach 1621-1626)

Czapliński, Władysław (1905-1981)

Keywords: Poland - foreign relations - 17th c. , Sweden - foreign relations - 17th c. , Poland - relations - Sweden - 17th c. , Sweden - relations - Poland - 17th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 2 (1979), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Buczek, Karol (1902-1983)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 2 (1979), Recenzje

Leśny, Jan (1947-1994)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 2 (1979), Kronika

Kowalczyk, Jerzy (1930- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Miejsce i rola Józefa Piłsudskiego i obozu piłsudczykowskiego w odbudowie i rozwoju odrodzonego państwa polskiego

Czubiński, Antoni (1928-2003)

Keywords: Piłsudski, Józef (1867-1935) [KABA] , political parties - Poland - 19th c., 20th c. , Poland - politics and government - 19th c., 20th c. , May Coup d'État - 1926 (Poland)

Find similar objects  |  Add to bibliography