polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 86 nr 3 (1979)
Found : 55
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 3 (1979), Na łamach czasopism zagranicznych : Teoria. Historia historiografii. Polonica

Banaszkiewicz, Jacek (1947- )

Keywords: historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 3 (1979), In memoriam

Gieysztor, Aleksander (1916-1999)

Keywords: History [KABA] , Obertyński, Zdzisław (1894-1978) , Sawicki, Jakub (1899-1979)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 3 (1979), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Gąsiorowski, Antoni (1932- )

Keywords: Kazimierz III (King of Poland ; 1310-1370) , historiography , history - methodology

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych

Gluck, Leopold (1913-1989)

Keywords: Germany - Borders - Poland - 1945- , Oder-Neisse Line (Germany and Poland) , Poland - Borders - Germany - 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ewolucja gospodarki światowej w latach 1938-1947

Skodlarski, Janusz

Keywords: economic conditions 20th c. , world economy - history - 20th c. , economic history - 1918-1945 , economic history - 1945-1971

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ze wspomnień 1945-1948

Bobrowski, Czesław (1904-1996)

Keywords: Bobrowski, Czesław (1904-1996) - diary

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 3 (1979), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Polska nauka historyczna - problemy odbudowy

Baranowski, Bohdan (1915-1993)

Keywords: Polish historiography 1945-

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Imperium bez cesarzy : wysiłek "normański" w XI w.

Dobrowolski, Paweł T. (1954- )

Keywords: Normans 11th c. , Europe - politics and government - 476-1492

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 3 (1979), Kronika

Cegielski, Tadeusz (1948- )

Keywords: history - research , history - conferences

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Historyczny R. 86 nr 3 (1979), Recenzje

Przeracki, Jerzy

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nowa książka o inteligencji

Czepulis-Rastenis, Ryszarda (1928-1994)

Keywords: intelligentsia (social class) - Poland - 19th c. , Warsaw (Poland) - intellectual life - 19th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści rocznika CXXV

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis autorów

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography