polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
R. 83 nr 2 (1976)
Found : 268
View:
1. 

Kwartalnik Historyczny R. 83 nr 2 (1976), In memoriam

Grabski, Andrzej Feliks (1934-2000)

Keywords: History [KABA] , Bielawska, Irina Michajłowna (1913-1975) , Serejski, Marian Henryk (1897-1975) , Toynbee, Arnold Joseph (1889-1975)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kwartalnik Historyczny R. 83 nr 2 (1976), Listy do redakcji

Batowski, Henryk (1907-1999)

Keywords: historiography

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kwartalnik Historyczny R. 83 nr 2 (1976), Kronika

Michałowski, Roman (1949- )

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kwartalnik Historyczny. R. 83 nr 2 (1976), Title pages, Contents

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kwartalnik Historyczny R. 83 nr 2 (1976), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

D'âkov, Vladimir Anatol'evič (1919-1995)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wielka Koalicja

Leczyk, Marian (1926- )

Keywords: World War, 1939-1945 -- diplomatic history [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Polska Ludowa 1944-1950

Wapiński, Roman (1931-2008)

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Europa Środkowa między dwiema wojnami (1918-1939/41)

Wojciechowski, Marian (1927-2006)

Keywords: North America - 20th c. , Europe, Central - 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O pewnych cechach szczególnych niemieckiego Oświecenia

Scheel, Heinrich (1915-1996)

Keywords: Germany 18th c. , Enlightenment - Germany 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pierwsza rewolucja przemysłowa i problemy asynchronizmu w rozwoju społecznym

Pietrzak-Pawłowska, Irena (1909-1994)

Keywords: Industrial Revolution - social aspects

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Jak rozumieć rewolucje amerykańską : nurt republikański w imperium brytyjskim

Hall, Tom G.

Keywords: United States - War of Independence

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

"Rewolucja czy reforma" w Europie Środkowej w XX wieku

Czubiński, Antoni (1928-2003)

Keywords: Europe, Central - 20th c. , methodology of history 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

George Lefebvre - historyk rewolucji francuskiej

Senkowska-Gluck, Monika = Hamanowa, Monika (1925- )

Keywords: Lefebvre, Georges (1874-1959) [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rewolucje w dziejach nowożytnych i najnowszych (XVII-XX wiek)

Topolski, Jerzy (1928-1998)

Keywords: Historiography [KABA] , revolutions 17th.c, 18th c., 19th c., 20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kwartalnik Historyczny

Keywords: History [KABA]

Find similar objects  |  Add to bibliography